Aktuality

Národný kongres telovýchovného lekárstva

02.11.2017 - Pozývame Vás na ďalšiu zo série prednášok, ktorú pre Vás pripravila Slovenská antidopingová agentúra v spolupráci s Národným športovým centrom, Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a ďalšími partnermi. V dňoch 30.1...
viac »

Konferencia "Výživa a doping v športe"

20.10.2017 - Konferenciu Výživa a doping v športe otvoril Boris Čavajda, riaditeľ NŠC. Prodekan fakulty Milan Sedliak  v úvodnom slove vyzdvihol spoluprácu FTVŠ a NŠC. Následne sa predstavila Božena Gerhátová, generálna riaditeľka Sekcie štátnej starostlivosti...
viac »

Memorandum o spolupráci medzi FaF UK a SADA

17.10.2017 - Memorandum je založené na inovatívnom partnerstve, na princípoch vzájomnej výhodnosti a snahe o dosiahnutie nového poznania v oblasti vedy, ako neoddeliteľnej súčasti špičkového vysokoškolského a postgraduálneho vzdelávania a bude podpísané dňa 17...
viac »

Medzinárodné zhromaždenie proti dopingu v športe

27.09.2017 - Priority WADA 2017 Posilniť vyšetrovanie resp. podporiť informátorov Vypracovať a zaviesť silný program na dodržiavanie pravidiel, ako aj pokutovanie zodpovedných strán Podporiť vzdelávanie a posilniť vedecké poznatky v oblasti antidopingu...
viac »

Tlačová konferencia SADA 2017

12.06.2017 - Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA)  vlani vykonala viac ako 500 odberov. Porušenia antidopingových pravidiel sa v roku 2016 dopustili piati slovenskí športovci, dva prípady sú ešte v štádiu riešenia. Viac info nájdete v priloženej ...
viac »

Medzinárodný odborný seminár - novinky v testovaní

28.11.2016 - Riaditeľka Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) Žaneta Csáderová sa spolu s odbornými zamestnancami zúčastnila na Medzinárodnom antidopingovom workshope 2016 v rakúskom Seibersdorfe. ADA SR zaviedla v roku 2016 novinky v testovaní. S odbornou predn...
viac »

„Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš“

04.11.2016 - Boj proti používaniu nepovolených podporných látok sa zďaleka netýka len športu a medicíny, ale aj farmaceutického priemyslu, potravinárstva a ďalších oblastí. Zhodli sa na tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a riaditeľk...
viac »
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
icon
  • img
  • img
  • img
  • img