SADA stupňuje boj proti dopingu, Kuzminová víta spoluprácu

30.05.2018
BRATISLAVA - Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) každým rokom rozširuje aktivity v boji proti zakázaným látkam v športe. Otázky v súvislosti s dopingom v uplynulom období prerástli hranice športovísk a stali sa celospoločenskou témou. SADA si aj z toho dôvodu uvedomuje dôležitosť svojho poslania a okrem testovania stupňuje snahy v otázkach vzdelávania, prevencie a osvety.

V roku 2017 SADA vykonávala odbery biologického materiálu na základe vlastných plánov, ktoré korelovali s nariadeniami Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a technickou normou TDSSA. Okrem vlastného plánu bola plne súčinná v oblasti národnej a medzinárodnej spolupráce, čo zahŕňa hlavne prípravu dopingových kontrol a vykonanie odberov na športových podujatiach európskeho a svetového významu. „SADA v roku 2017 urobila zo svojho poverenia 310 odberov moču, ďalších 241 odberov moču bolo vykonaných v spolupráci s národnými a medzinárodnými športovými zväzmi, na podujatiach národného, európskeho alebo svetového významu, čo spolu predstavuje 511 odberov moču. Tieto odbery vykonané z poverenia SADA možno rozdeliť na odbery počas súťaže alebo mimo súťaže. V roku 2017 bolo až 73% odberov moču odobratých mimo súťažného obdobia,“ hodnotila uplynulý rok riaditeľka SADA Žaneta Csáderová. 
Od roku 2013 sa počet odberov vykonaných SADA pre inú autoritu neustále zvyšuje, čo odzrkadľuje zvyšujúci sa kredit SADA ako autority pre odber vzorky, ale aj zlepšenie kvality podujatí organizovaných na území SR.
V roku 2017 bolo ukončených 11 prípadov porušení antidopingových pravidiel športovcom. „SADA zaznamenala 8 prípadov užívania zakázanej látky, 3 prípady porušenia antidopingových pravidiel boli neanalytického charakteru. Celkovo bolo 11 prípadov porušenia antidopingových pravidiel, všetky porušenia za rok 2017 sa týkajú kulturistiky a naturálnej kulturistiky. Percentuálne je to 3,5 % zo všetkých testov, čo je dosť vysoké percento vzhľadom na celkový počet uskutočnených odberov z poverenia SADA,“doplnila Csáderová. 
 
Najčastejšie atléti, futbal mimo top 10
Najviac odberov moču SADA vykonala v atletike (49). Nasledujú ľadový hokej (44), kulturistika a fitnes (40), biatlon (26), lyžovanie (19), vzpieranie (17), rýchlostná kanoistika (15), vodný slalom (15) a cyklistika (12).
 SADA vlani udelila tri terapeutické výnimky – zakázané látky inzulín (peptidové hormóny) a prednizón (glukokortikoidy).
Dôležitou súčasťou boja proti dopingu je prevencia. Cieľom konzultácií je poskytnúť športovcom informácie najmä o zakázaných látkach, resp. ich prítomnosti v niektorých liekoch alebo výživových doplnkoch. V roku 2017 Antidopingová agentúra SR poskytla 126 odborných konzultácií týkajúcich sa liekov a výživových doplnkov.
„Doplnky vo forme vitamínov a minerálov treba kupovať v lekárňach ako lieky. Pri ostatných doplnkoch, ktoré nespadajú pod reguláciu ŠÚKL sa dá na internete overiť, či daný produkt bol otestovaný niektorou nezávislou testovacou spoločnosťou a aký bol výsledok tohto testu,“ upozornil lekár a dopingový komisár Ľubomír Gulán.
                                                                                                                                                   
SADA postupne získava skúsenosti s odbermi krvi a vytvára zázemie pre postupné profilovanie hematologického modulu biologického pasu športovca (ABP). V roku 2017 vykonala 8 odberov pre ABP a 14 odberov krvi pre analýzu rastového hormónu (GH). 
 
Spolupráca so športovcami
Ako jeden z hlavných cieľov do budúcnosti chce SADA rozšíriť spoluprácu so špičkovými športovcami.  „Som osobne veľmi rada, že je záujem o rozšírenie spolupráce SADA so športovcami a záujem o ich názor a skúsenosti z praxe. Je to veľmi dôležité pre kvalitné vzájomné fungovanie a budovanie priateľských vzťahov, pretože veľmi často antidopingovú agentúru športovec vníma ako nepriateľa a spolupracuje z povinnosti,“uviedla úspešná biatlonistka Anastasia Kuzminová.
Aj šesťnásobná olympijská medailistka pripomína nutnosť vzdelávania začínajúcich športovcov: „Je veľmi dôležité organizovať čo najviac stretnutí a konferencií pre mladých začínajúcich športovcov, kde by na odbornej úrovni sa vysvetlilo riziko používania zakázaných látok a zakázaných spôsobov. Vysvetliť práva a povinnosti spojené s fungovaním vo vrcholovom športe a športe celkovo.“
 
Tóth: SADA načúva hlasu športovcov
Svoje o boji proti dopingu vie po vlaňajšom roku aj Matej Tóth. Elitný slovenský chodec musel v júni čeliť obvineniam, že porušil antidopingové pravidlá a dostal dištanc od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). 
Olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 sa dlhé mesiace sústredil na očistenie svojho mena. Kauza sa napokon skončila v decembri a tesne pred Vianocami prišiel verdikt o Tóthovej nevine. ,,Aj tie najväčšie úspechy sa dajú dosiahnuť v duchu fairplay a bez dopingu. Za všetkým je tvrdá práca a hlavne láska k športu. Víťazím čisto,“ vravel po vynesení rozsudku Tóth.
Aj on víta iniciatívu SADA efektívnejšie komunikovať so športovcami. „Predovšetkým som rád, že SADA sa zaradila medzi športové inštitúcie, ktoré načúvajú hlasu športovcov a rešpektujú ho. Športovci by mali byť súčasťou diskusie o veciach, ktoré sa ich bytostne týkajú. Myslím, že aj na Slovensku by bolo vhodné mať zástupcov z radu športovcov, ktorí by zintenzívnili komunikáciu so SADA,“myslí si. 
Tóth vyzdvihol aj vytvorenie Antidopingovej charty, ktorá definuje práva športovcov v kauzách v súvislosti so zakázanými látkami. ,,Iniciatíva ohľadne Antidopingovej charty išla od športovcov, presnejšie od komisie športovcov WADA. Na túto komisiu som sa obrátil aj ja po mojom prípade a veľa z mojich návrhov je v charte spomenutých. Pozostáva zo 16 kapitol a mala by byť plne implementovaná v roku 2021 ako súčasť Antidopingového kódexu. Tým pádom bude záväzná pre všetky organizácie, ktoré príjmu antidopingový kódex. Medzi najdôležitejšie kapitoly by som spomenul pasáže, ktoré by napríklad aj mne v mojom prípade značne uľahčili obhajobu - právo na spravodlivosť, prístup k informáciám, právo na zastúpenie, vzájomné rešpektovanie práv a právo na účinnú nápravu,“ zdôraznil Tóth.
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img