antidopingová agentúra sr

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie so špecifickým zameraním činnosti zriadená pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. januára 2009.

viac o agentúre

poslanie

Základným cieľom agentúry je chrániť identitu športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity, napomáhať právu športovcov zúčastňovať sa športu bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť možností pre všetkých športovcov. Antidopingová agentúra SR (ADA SR) sa svojou činnosťou podieľa na harmonizácii, koordinácii a súčinnosti antidopingových programov na národnej i medzinárodnej úrovni s ohľadom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom. Pre tento účel bude ADA SR zabezpečovať nastavenie komplexnej antidopingovej regulácie v súlade so športovo-technickými normami, národnou legislatívou a Svetovým antidopingovým kódexom WADA.

aktuality

zobraziť všetky
Majú športovci obmedzenia pri príjme vitamínov?

Počas chrípkovej sezóny, ale aj v priebehu pandémie ochorenia Covid-19, množstvo ľudí siahlo po zvýšených dávkach vitamínov. Výnimkou nie sú ani športovci, môžu mať nejaké obmedzenia pri ich príjme?

Zobraziť
Aké sú najvýznamnejšie zmeny v Zozname zakázaných látok v roku 2021?

Rok 2021 priniesol významné zmeny v Zozname zakázaných látok. Novinkou je zavedenie pojmu zneužívané látky, povolené je tiež užívanie významnej látky na liečbu astmy.

Zobraziť
Žaneta Csáderová: Do popredia sa dostáva dokazovanie neanalytických porušení antidopingových pravidiel

Riaditeľka Antidopingovej agentúry SR hodnotí z pohľadu dopingu uplynulý rok pozitívne. Aj z dôvodu pandémie sa znížil počet pozitívnych testov. Okrem toho si Žaneta Csáderová zaspomínala na najväčšie dopingové kauzy roku 2020.

Zobraziť
Žaneta Csáderová: Pozornosť sa začína upriamovať na rekreačný šport

Žaneta Csáderová bola opätovne zvolená za riaditeľku Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Svoje druhé funkčné obdobie chce zasvätiť najmä edukácií mladých začínajúcich športovcov.

Zobraziť
icon
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img