O nás

Antidopingové pravidlá Slovenskej republiky (SR) boli vytvorené ako súčasť národného antidopingového programu. Tento dokument je vykonávacím predpisom Svetového antidopingového kódexu 2015, ktorý je základným a univerzálnym dokumentom, z ktorého vychádza svetový antidopingový program.

Antidopingové pravidlá SR sú prispôsobené športovému prostrediu v Slovenskej republike, sú súčasťou športových pravidiel a sú platné pre športové zväzy a ich členov v Slovenskej republike. Športovci ich musia dodržiavať, pokiaľ sú členmi príslušného športového zväzu alebo sa zúčastňujú športových akcií zväzu.

Antidopingové pravidlá SR okrem iného obsahujú:

 • definíciu dopingu,
 • dokazovanie dopingu,
 • testovanie a vyšetrovanie,
 • analýzu vzoriek,
 • nakladanie s výsledkami,
 • právo na spravodlivé pojednávanie,
 • sankcie pre športovca jednotlivca,
 • status počas zákazu činnosti,
 • dôsledky pre družstvá,
 • odvolania,
 • dôvernosť a poskytovanie informácií,
 • uplatnenie a uznanie rozhodnutí,
 • zavedenie antidopingových pravidiel SADA a povinností národných športových zväzov,
 • ďalšie úlohy a zodpovednosti športovcov a iných osôb.

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) pripravila tieto antidopingové pravidlá v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou tak, aby boli v plnom súlade so Svetovým antidopingovým kódexom 2015. Tieto antidopingové pravidlá boli prijaté a implementované v zhode s úlohami SADA podľa Kódexu, a podporujú snahu SADA odstraňovať doping v športe v Slovenskej republike.

Tieto upravené antidopingové pravidlá vstupujú do platnosti 14. septembra 2015. Zároveň ostávajú v platnosti: Zákon 440/2015 Z. z. a Vyhláška 17/2016 MŠ SR.

Pozrieť celý dokument


Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je držiteľom certifikátu manažérstva kvality spĺňaujúci požiadavky STN ISO 9001:2016

certifikát ISO 9001:2016
 

Medzinárodná antidopingová regulácia

Prinášame základné dokumenty medzinárodnej antidopingovej regulácie. Antidopingový Kódex a jeho normy ako najdôležitejšie dokumenty sú vyjadrené v samostatných kapitolách.

 1. 01 Dohovor Rady Európy Pozrieť dokument
 2. 02 Biela kniha o športe Pozrieť dokument
 3. 03 Dohovor UNESCO Pozrieť dokument
 4. 04 Kodanská deklarácia Pozrieť dokument
 5. 05 Kodanská rezolúcia Pozrieť dokument

Svetový antidopingový kódex

 1. 01 Svetový antidopingový kódex 2015 s dodatkami 2018 SVK Pozrieť dokument
 2. 02 Svetový antidopingový kódex 2015 s dodatkami 2018 EN Pozrieť dokument

Svetové antidopingové normy

 1. 01 Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky Pozrieť dokument
 2. 02 Medzinárodná norma pre testovanie a vyšetrenie Pozrieť dokument
 3. 03 Medzinárodná norma pre laboratóriá Pozrieť dokument
 4. 04 Medzinárodná norma pre ochranu osobných údajov Pozrieť dokument
 5. 05                          Medzinárodná norma pre dodržiavanie kódexu signatármi Pozrieť dokument

Legislatíva

 1. 01 Antidopingové pravidlá Slovenskej republiky 2017 Pozrieť dokument
 2. 02 Zákon o športe z 26. novembra 2015 Pozrieť dokument
 3. 03 Novelizácia Zákona o športe Pozrieť dokument
 4. 04 Vyhláška - Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe Pozrieť dokument
 5. 05 Zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom Pozrieť dokument
 6. 06 Štatút Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Pozrieť dokument
 7. 07 Kontrakt MŠVVaŠ vs. SADA Pozrieť dokument
 8. 08 Nariadenie GDPR Pozrieť dokument
 9. 09 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Pozrieť dokument
 10. 10 Informácie o ochrane osobných údajov - dopingová kontrola Pozrieť dokument
 11. 11 Informácie o ochrane osobných údajov - TUE Pozrieť dokument
 12. 12 Informácie o ochrane osobných údajov - kontaktný formulár Pozrieť dokument
 13. 13 Informácie o ochrane osobných údajov - informácie a sťažnosti Pozrieť dokument
 14. 14 Smernica o vybavovaní podnetov Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img