O nás

Antidopingové pravidlá Slovenskej republiky (SR) boli vytvorené ako súčasť národného antidopingového programu. Tento dokument je vykonávacím predpisom Svetového antidopingového kódexu 2021, ktorý je základným a univerzálnym dokumentom, z ktorého vychádza svetový antidopingový program.

Antidopingové pravidlá SR sú prispôsobené športovému prostrediu v Slovenskej republike, sú súčasťou športových pravidiel a sú platné pre športové zväzy a ich členov v Slovenskej republike. Športovci ich musia dodržiavať, pokiaľ sú členmi príslušného športového zväzu alebo sa zúčastňujú športových akcií zväzu.

Antidopingové pravidlá SR okrem iného obsahujú:

 • definíciu dopingu,
 • dokazovanie dopingu,
 • testovanie a vyšetrovanie,
 • analýzu vzoriek,
 • nakladanie s výsledkami,
 • právo na spravodlivé pojednávanie,
 • sankcie pre športovca jednotlivca,
 • status počas zákazu činnosti,
 • dôsledky pre družstvá,
 • odvolania,
 • dôvernosť a poskytovanie informácií,
 • uplatnenie a uznanie rozhodnutí,
 • zavedenie antidopingových pravidiel SADA a povinností národných športových zväzov,
 • ďalšie úlohy a zodpovednosti športovcov a iných osôb.

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) pripravila tieto antidopingové pravidlá v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou tak, aby boli v plnom súlade so Svetovým antidopingovým kódexom 2021. Tieto antidopingové pravidlá boli prijaté a implementované v zhode s úlohami SADA podľa Kódexu, a podporujú snahu SADA odstraňovať doping v športe v Slovenskej republike. Podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z. je agentúra povinná prijať antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom.

 1. 02 2021 Antidopingové pravidlá (SVK verzia) Pozrieť dokument

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je držiteľom certifikátu manažérstva kvality spĺňaujúci požiadavky STN ISO 9001:2016

certifikát ISO 9001:2016

Medzinárodná antidopingová regulácia

Prinášame základné dokumenty medzinárodnej antidopingovej regulácie. Antidopingový Kódex a jeho normy ako najdôležitejšie dokumenty sú vyjadrené v samostatných kapitolách.

 1. 01 Dohovor Rady Európy Pozrieť dokument
 2. 02 Biela kniha o športe Pozrieť dokument
 3. 03 Dohovor UNESCO Pozrieť dokument
 4. 04 Kodanská deklarácia Pozrieť dokument
 5. 05 Kodanská rezolúcia Pozrieť dokument

Svetový antidopingový kódex

 1. 01 Svetový antidopingový kódex 2021 Pozrieť dokument

Svetové antidopingové normy

 1. 01 Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky ENG verzia SVK verzia
 2. 02 Medzinárodná norma pre testovanie a vyšetrovanie ENG verzia SVK Verzia
 3. 03 Medzinárodná norma pre laboratóriá ENG verzia
 4. 04 Medzinárodná norma pre ochranu osobných údajov ENG verzia SVK verzia
 5. 05 Medzinárodná norma pre dodržiavanie kódexu signatármi ENG verzia
 6. 06 Medzinárodná norma pre správu výsledkov ENG verzia SVK verzia
 7. 07 Medzinárodná norma pre vzdelávanie ENG verzia SVK verzia

Legislatíva

 1. 01 Zákon č. 351/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o športe č. 440/2015 Z.z. Pozrieť dokument
 2. 02 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.  Pozrieť dokument
 3. 03 Vyhláška č. 396/2018 Z. z. - Zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe Pozrieť dokument
 4. 04 Štatút Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Pozrieť dokument
 5. 05                        Dodatok č. 1 k štatútu SADA Pozrieť dokument
 6. 06                        Dodatok č. 2 k štatútu SADA Pozrieť dokument
 7. 06 Nariadenie GDPR Pozrieť dokument
 8. 07 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Pozrieť dokument
 9. 08 Informácie o ochrane osobných údajov - dopingová kontrola Pozrieť dokument
 10. 09                        Informácie o ochrane osobných údajov - TUE Pozrieť dokument
 11. 10 Informácie o ochrane osobných údajov - kontaktný formulár Pozrieť dokument
 12. 11 Informácie o ochrane osobných údajov - informácie a sťažnosti Pozrieť dokument
 13. 12 Smernica o vybavovaní podnetov Pozrieť dokument
 14. 13 Organizačný poriadok Pozrieť dokument
 15. 14 Žiadost dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov Pozrieť dokument
 16. 15  Zákon č. 357/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z Trestný Zákon Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img