Zástupcovia národných antidopingových agentúr (NADO) zo strednej Európy sa stretli v Budapešti

03.06.2019
Zástupcovia stredoeurópskych národných antidopingových agentúr (NADO) sa zišli 28. mája 2019 v Budapešti, hlavnom meste športu v Európe pre rok 2019. Na pozvanie maďarskej národnej antidopingovej organizácie (HUNADO) sa stretnutia zúčastnili zástupcovia rakúskej, chorvátskej, maďarskej, poľskej, srbskej, slovenskej a slovinskej NADO. Po úspešnej konferencii sa zástupcovia NADO z regiónu strednej a východnej Európy spolu s WADA, Europolom a Eurojustom dohodli na obnovení stredoeurópskej antidopingovej organizácie (CEADO).  Rumunská antidopingová agentúra sa zúčastnila na stretnutí v postavení žiadateľa, ako pozorovateľ bola pozvaná aj zástupkyňa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). CEADO sa ako expertná skupina regionálnych NADO rozhodla zdieľať svoje antidopingové a odborné znalosti s cieľom posilniť svoj spoločný hlas v záujme čistých športovcov. Skupina zvolila pána Michaela Cepica, výkonného riaditeľa NADA Rakúsko, za predsedu.

foto TS   2

tlačová správa
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img