Nahlásiť doping

Nahlásenie dopingu v športe

Pomôžte nám chrániť čistotu a integritu športu. Zakaždým, keď na základe informácie o dopingu urobíme krok dopredu, priblížime sa k čistým a spravodlivým podmienkam pre všetkých. Vieme, že nahlásenie citlivých informácií je veľkým rozhodnutím. Oceňujeme odvahu a presvedčenie, ktoré máte, aby bol doping odhalený.

Rozhodli ste sa, že nám dôverujete a my to berieme veľmi vážne. Táto webová stránka je bezpečným spôsobom, aby ste mohli nahlásiť aktivitu, o ktorej si myslíte, že ide proti antidopingovým pravidlám.

Nech už sa rozhodnete akýmkoľvek spôsobom nám poskytnúť kontaktné informácie, všetko, čo nám hovoríte, je prísne dôverné.

Môžete hlásiť akékoľvek údajné porušenie antidopingového pravidla alebo akýkoľvek čin alebo opomenutie, ktoré by mohlo ohroziť boj proti dopingu. Ktokoľvek môže hlásiť porušenie dopingu. Pokiaľ ste zistili, boli svedkami alebo viete alebo máte dôvodné podozrenie, že k podvádzaniu došlo, odporúčame, aby ste nám to oznámili.

Ak máte informácie o úplatkárstve, korupcii alebo akomkoľvek inom tvrdení, ktoré nezahŕňa doping, oznámte svoje informácie prostredníctvom príslušných orgánov činných v trestnom konaní.Pre nahlásenie odošlite formulár nižšie

Informácie, ktoré ste poskytli budeme musieť overiť, Uveďte prosím svoje kontaktné údaje, kde Vás môžeme kontaktovať.
V prípade ak neuvediete kontaktné údaje, dotazník bude odoslaný ako anonymný.

Uveďte prosím kontaktné údaje, ak vás máme kontaktovať:

icon
  • img
  • img
  • img
  • img