Komisie

Komisia vzdelávania

-štatút Komisie vzdelávania

Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni

Štatút komisie pre konanie vo veci dopingu na 1. stupni
Dodatok k Štatútu

Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

Komisia pre športovcov

-štatút Komisie pre športovcov

TUE komisia

  • MuDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA (predseda) - klinický onkológ, I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Interná klinika VŠZaSP a OÚSA
  • MuDr. Monika Bartošová (člen) - telovýchovný lekár, internista, Oddelenie telovýchovného lekárstva, Univerzitná nemocnica Bratislava
  • MuDr. Barbora Gulánová (člen) - dermatovenerológ, Univerzitná nemocnica Bratislava
  • MuDr. Katarína Bergendiová, PhD. (člen) - klinický imunológ a alergológ, primár, ImunoVital Centrum
icon
  • img
  • img
  • img
  • img