Vzdelávanie

Edukačné plány SADA

 1. Edukačný plán na rok 2024 Pozrieť dokument
 2. Edukačný plán na rok 2023 Pozrieť dokument
 3. Edukačný plán na rok 2022 Pozrieť dokument
 4. Edukačný plán na rok 2021 Pozrieť dokument 
 5. Edukačný plán na rok 2020 Pozrieť dokument 

Cenník vzdelávania SADA 

 1. Cenník vzdelávania SADA Pozrieť dokument
 2. Vzdelávací systém edukátorov 2023 Pozrieť dokument


Hodnotenie SADA

 1. Hodnotenie za rok 2022 Pozrieť dokument
 2. Hodnotenie za rok 2023 Pozrieť dokument
Vzdelávanie a poskytovanie informácií je v súčasnosti dôležitým nástrojom získavania praktických znalostí v snahe pomáhať chrániť čistý šport a zabezpečiť súčinnosť so Svetovým antidopingovým kódexom. Medzinárodná norma pre vzdelávanie je dôležitým nástrojom svetového antidopingového programu. Táto norma vstúpila do platnosti 1. januára 2021. V novele Zákona o športe taktiež pre národné športové zväzy pribudla povinnosť vzdelávať svojich členov o boji proti dopingu. Základným princípom Medzinárodnej normy pre vzdelávanie je myšlienka, že športovec by sa mal najprv oboznámiť s dopingom prostredníctvom vzdelávania a nie až priamo počas dopingovej kontroly. Z týchto náležitostí vyplýva aj edukačný plán SADA, ktorý sa snaží rozumne navrhnúť a naplánovať stratégiu antidopingového vzdelávania na Slovensku.

Vzor edukačného plánu 2022

ANTIDOPINGOVÉ VZDELÁVANIE PODĽA MEDZINÁRODNEJ NORMY WADA

V rámci antidopingového vzdelávacieho programu by ste mali mať ako športovci a podporný personál športovca základné vedomosti o týchto témach:
icon
 • img
 • img
 • img
 • img