Vzdelávanie

Edukačné plány SADA

  1. Edukačný plán na rok 2022 Pozrieť dokument
  2. Edukačný plán na rok 2021 Pozrieť dokument 
  3. Edukačný plán na rok 2020 Pozrieť dokument 
Vzdelávanie a poskytovanie informácií je v súčasnosti dôležitým nástrojom získavania praktických znalostí v snahe pomáhať chrániť čistý šport a zabezpečiť súčinnosť so Svetovým antidopingovým kódexom. Medzinárodná norma pre vzdelávanie je dôležitým nástrojom svetového antidopingového programu. Táto norma vstúpila do platnosti 1. januára 2021. V novele Zákona o športe taktiež pre národné športové zväzy pribudla povinnosť vzdelávať svojich členov o boji proti dopingu. Základným princípom Medzinárodnej normy pre vzdelávanie je myšlienka, že športovec by sa mal najprv oboznámiť s dopingom prostredníctvom vzdelávania a nie až priamo počas dopingovej kontroly. Z týchto náležitostí vyplýva aj edukačný plán SADA, ktorý sa snaží rozumne navrhnúť a naplánovať stratégiu antidopingového vzdelávania na Slovensku.

Vzor edukačného plánu 2022

ANTIDOPINGOVÉ VZDELÁVANIE PODĽA MEDZINÁRODNEJ NORMY WADA

V rámci antidopingového vzdelávacieho programu by ste mali mať ako športovci a podporný personál športovca základné vedomosti o týchto témach:
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img