Bilaterálna zmluva o spolupráci medzi Ruskou antidopingovou agentúrou a Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky

17.01.2018
Bilaterálna zmluva je založená na boji oboch strán proti dopingu v športe s cieľom jeho odstránenia a zabezpečenia práv športovcov na účasti na súťažiach bez dopingu a prevenciu dopingu v športe prostredníctvom vzdelávacích, informačných a komunikačných aktivít.

Oblasti realizácie spolupráce
Obe strany vyjadrujú svoju ochotu spolupráce pri spoločnom plánovaní, vývoji a realizácii vzdelávacích a iných antidopingových programov, ako aj organizovanie seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí zameraných na boj proti dopingu v športe, ako aj informačnú a analytickú podporu a výmenu dokumentov a informácii.
 
O vzájomnej spolupráci a jej výsledkoch budú informovať verejnosť prostredníctvom médií. 
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img