Memorandum o spolupráci medzi Fakultou športu Prešovskej univerzity a SADA

09.11.2017
Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove zastúpená dekanom FŠ PU doc. PaedDr. Pavlom Ružbarským, PhD. a Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zastúpená riaditeľkou Mgr. Žanetou Csáderovou, PhD. sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa vo vzdelávaní a vedeckovýskumnej činnosti z oblasti antidopingu v športe.
 
  1. Tlačová správa - Memorandum FŠ PU a SADA Pozrieť dokument
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img