Zakázané látky a TUE

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky ako národná antidopingová organizácia, v súlade so znením Svetového antidopingového kódexu WADA, Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe UNESCO a Dohovoru proti dopingu Rady Európy zverejňuje Zoznam zakázaných látok.

Medzinárodná norma WADA Kódex 2015

1. 1. 2016 nadobudne platnosť nový Zoznam zakázaných látok, ktorý vydala Svetová antidopingová organizácia (WADA) v septembri 2015. Tak ako vždy, je záväzný počas celého roka pre všetky športy. Nižšie predkladáme originálnu anglickú verziu i slovenský preklad. Súčasťou Zoznamu zakázaných látok je aj Monitorovací program 2016 - látky, ktoré nie sú zakázané, WADA len monitoruje ich prítomnosť v biologických vzorkách.
 

Zoznam zakázaných látok a metód 2020

 1. SK Slovenská verzia 2020 - Zoznam zakázaných látok 2020 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2019

 1. SK Slovenská verzia 2019 - Zoznam zakázaných látok 2019 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2019 - Zoznam zakázaných látok 2019 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2018

 1. SK Slovenská verzia 2018 - Zoznam zakázaných látok 2018 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2018 Pozrieť dokument
 3. EN Anglická verzia 2018 - Zoznam zakázaných látok 2018 Pozrieť dokument
 4. EN Anglická verzia - Monitorovací program 2018 Pozrieť dokument
 5. EN Anglická verzia - Zmeny v Zozname zakázaných látok 2018 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2017

 1. SK Slovenská verzia 2017 - Zoznam zakázaných látok 2017 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2017 - Zoznam zakázaných látok 2017 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2016

 1. SK Slovenská verzia 2016 - Zoznam zakázaných látok 2016 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2016 Pozrieť dokument
 3. EN Anglická verzia 2016 - Zoznam zakázaných látok 2016 Pozrieť dokument
 4. EN Anglická verzia - Monitorovací program 2016 Pozrieť dokument

Oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód aktualizuje Svetová antidopingová agentúra v angličtine a francúzštine. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi oficiálnym textom a slovenskou verziou je rozhodujúce anglické znenie.
 
Podrobnejšie informácie o zakázaných látkach možno nájsť v Príručke pre športovcov.

icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img