Zakázané látky a TUE

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky ako národná antidopingová organizácia, v súlade so znením Svetového antidopingového kódexu WADA, Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe UNESCO a Dohovoru proti dopingu Rady Európy zverejňuje Zoznam zakázaných látok.

Každoročne nadobúda platnosť nový Zoznam zakázaných látok, ktorý vydáva Svetová antidopingová organizácia (WADA) na jeseň predchádzajúceho roku. Tak ako vždy, je záväzný počas celého roka pre všetky športy. Nižšie predkladáme originálnu anglickú verziu i slovenský preklad. Súčasťou Zoznamu zakázaných látok je aj Monitorovací program - látky, ktoré nie sú zakázané, WADA len monitoruje ich prítomnosť v biologických vzorkách.
 

Zoznam zakázaných látok a metód 2024

 1. SK Slovenská verzia 2024 - Zoznam zakázaných látok a metód 2024 Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2024 - Zoznam zakázaných látok 2024 Pozrieť dokument
 3. EN Anglická verzia 2024 - Monitorovací program 2024 Pozrieť dokument
 4. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2024 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2023

 1. SK Slovenská verzia 2023 - Zoznam zakázaných látok a metód 2023 Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2023 - Zoznam zakázaných látok 2023 Pozrieť dokument
 3. EN Anglická verzia 2023 - Monitorovací program 2023 Pozrieť dokument
 4. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2023 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2022

 1. SK Slovenská verzia 2022 - Zoznam zakázaných látok a metód 2022 Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2022 - Zoznam zakázaných látok 2022 Pozrieť dokument
 3. EN Anglická verzia 2022 - Monitorovací program 2022 Pozrieť dokument
 4. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2022 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2021

 1. SK Slovenská verzia 2021 - Zoznam zakázaných látok a metód 2021 Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2021 - Zoznam zakázaných látok 2021 Pozrieť dokument
 3. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2021 Pozrieť dokument
 4. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2021 v skratke Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2020

 1. SK Slovenská verzia 2020 - Zoznam zakázaných látok 2020 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2019

 1. SK Slovenská verzia 2019 - Zoznam zakázaných látok 2019 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2019 - Zoznam zakázaných látok 2019 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2018

 1. SK Slovenská verzia 2018 - Zoznam zakázaných látok 2018 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2018 Pozrieť dokument
 3. EN Anglická verzia 2018 - Zoznam zakázaných látok 2018 Pozrieť dokument
 4. EN Anglická verzia - Monitorovací program 2018 Pozrieť dokument
 5. EN Anglická verzia - Zmeny v Zozname zakázaných látok 2018 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2017

 1. SK Slovenská verzia 2017 - Zoznam zakázaných látok 2017 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. EN Anglická verzia 2017 - Zoznam zakázaných látok 2017 Pozrieť dokument

Zoznam zakázaných látok a metód 2016

 1. SK Slovenská verzia 2016 - Zoznam zakázaných látok 2016 + Monitorovací program Pozrieť dokument
 2. SK Zmeny v Zozname zakázaných látok 2016 Pozrieť dokument
 3. EN Anglická verzia 2016 - Zoznam zakázaných látok 2016 Pozrieť dokument
 4. EN Anglická verzia - Monitorovací program 2016 Pozrieť dokument

Oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód aktualizuje Svetová antidopingová agentúra v angličtine a francúzštine. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi oficiálnym textom a slovenskou verziou je rozhodujúce anglické znenie.
 
Podrobnejšie informácie o zakázaných látkach možno nájsť v Príručke pre športovcov.

icon
 • img
 • img
 • img
 • img