Princíp prísnej zodpovednosti

Prísna zodpovednosť v antidopingu

1. Čo je to prísna zodpovednosť?
2. Z čoho tento princíp vychádza?
3. Berú sa do úvahy okolnosti alebo úmysel športovca?
4. Ako sa tento princíp uplatňuje v praxi?
5. Došlo časom k nejakej zmene v princípe prísnej zodpovednosti?


1. Čo je prísna zodpovednosť?

Princíp prísnej zodovednosti sa uplatňuje v prípade nepriaznivého analytického nálezu vo vzorke moču/krvi športovca.

Znamená to, že každý športovec je striktne zodpovedný za látky prítomné vo svojom tele. Porušenie antidopingového pravidla teda nastáva kedykoľvek sa v jeho tele nájde zakázaná látka (prípadne jej metabolity alebo markery). A to bez ohľadu na to či športovec užil túto zakázanú látku úmyselne, neúmyselne, nedbale alebo bol inak na vine.
 

2. Z čoho tento princíp vychádza?

1. januára 2004 bol implementovaný Svetový antidopingový kódex (Kódex) - kľúčový dokument, ktorý poskytuje základ pre antidopingovú politiku, pravidlá a regulácie v rámci športových organizácií a medzi verejnými autoritami. Pred týmto dátumom bol princíp prísnej zodpovednosti uplatňovaný Medzinárodným olympijským výborom v rámci vlastného antidopingového kódexu, rovnako ako aj väčšina antidopingových športových pravidiel. V súlade s požiadavkami zainteresovaných subjektov WADA, Kódex uplatňuje rovnaký princíp.

3. Berú sa do úvahy okolnosti alebo úmysel športovca?

V prípade zvažovania sankcie sa berú do úvahy okolnosti.

Aj keď dôjde k porušeniu antidopingového pravidla bez ohľadu na úmysel športovca, existuje určitá "flexibilita" v prípade udelenia sankcie, ktorá zohľadňuje okolnosti.

4. Ako sa tento princíp uplatňuje v praxi?

V prípade vzorky odobratej počas súťaže sa okamžite anulujú výsledky športovca v danej súťaži. Toto pravidlo pomáha zaistiť férovosť pre ostatných súťažiacich športovcov.

Čo sa týka následných sankcií (článok 10 Kódexu), športovec má možnosť vyhnúť sa sankciám alebo ich skrátiť, ak môže k spokojnosti súdu preukázať, ako sa látka dostala do jeho systému. Prípadne preukázať, že nebol vinný alebo za určitých okolností nemal v úmysle zlepšiť svoj športový výkon. To znamená, že dôkazné bremeno je na športovcovi.

V rozhodnutiach Športového arbitrážneho súdu (CAS) a Švajčiarskeho federálneho súdu bol dôsledne presadzovaný princíp objektívnej zodpovednosti stanovený v Kódexe.

5. Došlo časom k nejakej zmene v princípe prísnej zodpovednosti?

Nie. Princíp prísnej zodpovednosti ostáva súčasťou Kódexu.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img