Aktuality

SADA stupňuje boj proti dopingu, Kuzminová víta spoluprácu

30.05.2018 - BRATISLAVA - Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) každým rokom rozširuje aktivity v boji proti zakázaným látkam v športe. Otázky v súvislosti s dopingom v uplynulom období prerástli hranice športovísk a stali sa celospoločenskou témo...
viac »

SADA nečakane spojila tému dopingu so stand upom

30.05.2018 - Antidopingová agentúra Slovenska sa chce v najbližšom období zamerať najmä na začínajúcich športovcov. Práve u nich je  vysoké riziko dopingu, častokrát aj z nevedomosti. „Mladí športovci sú naozaj rizikovou skupinou. Na rozdiel od vrcholových špo...
viac »

Národný kongres telovýchovného lekárstva

02.11.2017 - Pozývame Vás na ďalšiu zo série prednášok, ktorú pre Vás pripravila Slovenská antidopingová agentúra v spolupráci s Národným športovým centrom, Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a ďalšími partnermi. V dňoch 30.1...
viac »

Konferencia "Výživa a doping v športe"

20.10.2017 - Konferenciu Výživa a doping v športe otvoril Boris Čavajda, riaditeľ NŠC. Prodekan fakulty Milan Sedliak  v úvodnom slove vyzdvihol spoluprácu FTVŠ a NŠC. Následne sa predstavila Božena Gerhátová, generálna riaditeľka Sekcie štátnej starostlivosti...
viac »

Memorandum o spolupráci medzi FaF UK a SADA

17.10.2017 - Memorandum je založené na inovatívnom partnerstve, na princípoch vzájomnej výhodnosti a snahe o dosiahnutie nového poznania v oblasti vedy, ako neoddeliteľnej súčasti špičkového vysokoškolského a postgraduálneho vzdelávania a bude podpísané dňa 17...
viac »

Medzinárodné zhromaždenie proti dopingu v športe

27.09.2017 - Priority WADA 2017 Posilniť vyšetrovanie resp. podporiť informátorov Vypracovať a zaviesť silný program na dodržiavanie pravidiel, ako aj pokutovanie zodpovedných strán Podporiť vzdelávanie a posilniť vedecké poznatky v oblasti antidopingu...
viac »
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img