Aktuality

„Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš“

04.11.2016 - Boj proti používaniu nepovolených podporných látok sa zďaleka netýka len športu a medicíny, ale aj farmaceutického priemyslu, potravinárstva a ďalších oblastí. Zhodli sa na tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a riaditeľk...
viac »

„Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš“

27.06.2016 - je headlinom aktuálne spúšťanej mediálnej kampane, prostredníctvom ktorej chce Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR) upozorniť na problematiku dopingu v športe a šíriť osvetu medzi mladými slovenskými športovcami a následne aj medzi...
viac »

Antidopingová agentúra s certifikátom ISO 9001

25.05.2016 - Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR) ako príspevková organizácia ministerstva školstva získala prestížny certifikát kvality. Ten garantuje poskytovanie služieb na medzinárodnej úrovni v oblasti dopingovej kontroly a pri udeľovaní t...
viac »

Zástupcovia ADA SR debatovali s deťmi o dopingu

22.07.2015 - O boji proti dopingu a dôležitosti fair-play v športe aj v živote sa s deťmi v Medzinárodnom olympijskom tábore mládeže porozprávali zástupcovia Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) spolu s úspešnými slovenskými olympionikmi Dankou Bartekovou, Mich...
viac »

Národný kongres telovýchovného lekárstva

23.04.2015 - V dňoch 10. - 11. apríla  2015 sa v Bratislave uskutočnil Národný kongres telovýchovného lekárstva 2015 na tému „Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva“, ktorý spoluorganizovala komisia športovej medicíny a športových vied SOV (Slovenský olymp...
viac »

Nové impulzy pre boj s dopingom

20.04.2015 - Zavádzanie nového antidopingového Kódexu 2015 do praxe či rozšírenie zamerania Biologického pasu športovca o hematologický modul. To sú len niektoré z odporúčaní, ktoré vyplynuli pre Andidopingovú agentúru SR z marcového Sympózia Svetovej antidopi...
viac »
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img