Aktuality

Majú športovci obmedzenia pri príjme vitamínov?

01.03.2021 - Počas chrípkovej sezóny, ale aj v priebehu pandémie ochorenia Covid-19, množstvo ľudí siahlo po zvýšených dávkach vitamínov. Výnimkou nie sú ani športovci, môžu mať nejaké obmedzenia pri ich príjme? Vitamíny si náš organizmus nedokáže vytvoriť sá...
viac »

Štatistika dopingu

22.01.2021 - Táto štatistická správa obsahuje okrem výsledkov analýz vzoriek aj čiastkové štatistiky údajov rozdelené na základe jednotlivých laboratórií, použitých analytických metód, športov, testovacích autorít, ako aj výslednú sumarizáciu nepriaznivých ana...
viac »

Odborníci SADA začali vzdelávať už aj učiteľov

16.12.2020 - Práca národnej antidopingovej agentúry už dávno nie je len o dopingových kontrolách. Kým v minulosti sa kládol veľký dôraz práve na odbery, v súčasnosti sa pozornosť sústreďuje aj na vzdelávanie, prevenciu a rekreačných športovcov. Odborníci z a...
viac »

Dnes predstavujeme

16.12.2020 - Ako absolvent Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU sa stal Tomáš Pagáč členom Antidopingovej agentúry SR šesť rokov dozadu. Dnes pôsobí vo funkcii vedúceho pracovníka pre udeľovanie terapeutických výnimiek. Tomáš Pagáč bez zaváhania o...
viac »

Rekreačné drogy po novom s nižšími sankciami

04.12.2020 - Jednou zo zmien v Zozname zakázaných látok a metód 2021 je vytvorenie novej kategórie tzv. zneužívaných látok (Substances of Abuse). Článok 4.2.3 nového Svetového antidopingového kódexu ich definuje ako látky zakázané počas súťaže, ktoré sa v spol...
viac »
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img