Zoznam zakázaných látok a metód 2023

07.11.2022

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky ako národná antidopingová organizácia, v súlade so znením Svetového antidopingového kódexu WADA, Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe UNESCO a Dohovoru proti dopingu Rady Európy zverejňuje Zoznam zakázaných látok.

Každoročne nadobúda platnosť nový Zoznam zakázaných látok, ktorý vydáva Svetová antidopingová organizácia (WADA) na jeseň predchádzajúceho roku. Tak ako vždy, je záväzný počas celého roka pre všetky športy. Nižšie predkladáme originálnu anglickú verziu i slovenský preklad. Súčasťou Zoznamu zakázaných látok je aj Monitorovací program - látky, ktoré nie sú zakázané, WADA len monitoruje ich prítomnosť v biologických vzorkách.

Všetky dôležité informácie nájdete na tomto odkaze.

icon
  • img
  • img
  • img
  • img