Tomáš Pagáč: Vzdelávať podporný tím je rovnako dôležité, ako vzdelávať športovca

10.10.2022
Foto_05

Vzdelávať ľudí, ktorí sa pohybujú v okruhu športovca je rovnako dôležité, ako vzdelávať samotného atléta. Čo pripravuje Antidopingová agentúra SR v tejto oblasti? Odpoveď pozná vedúci oddelenia testovania a prevencie Tomáš Pagáč.

 
Čo považujete za najefektívnejšie v oblasti vzdelávania?
Dôležité je zamerať sa na cieľové skupiny. Inak musí vyzerať vzdelávanie pre mladých športovcov – deti na základných a stredných školách, inak pre športových odborníkov – lekárov, trénerov či sprievodný personál. My využívame modernejšie nástroje, nahrávame napríklad aj antidopingový podcast. Už nie je trendom mať hodinovú prednášku a iba rozprávať, ale mať príklady z praxe a vytvoriť aktivity.
 
Čoraz viac sa kladie dôraz na vzdelávania podporného tímu. Samotná WADA pripravuje viaceré vzdelávacie projekty.
Podporný tím športovca je cieľovou skupinou, ktorá potrebuje byť vzdelaná v tejto oblasti. Netreba zabúdať ani na rodičov. V rámci Svetovej antidopingovej agentúry existuje e-learningová platforma ADeL, kde sú kurzy práve pre špecifické skupiny z podporného tímu. V budúcom roku plánujeme vytvoriť slovenskú verziu a viac sa zamerať na skupiny ľudí, ktoré úzko spolupracujú so športovcami.
 
V čom je zásadný rozdiel vo vzdelávaní športovca a členov jeho tímu? 
Majú veľa spoločné, antidoping platí univerzálne. Rozdiel je však tom, že iné veci potrebuje počuť tréner a iné lekár, možno rodičia. Pre lekárov je dôležité, aby sa vyznali v zakázaných látkach a liekoch, aby vedeli, že existuje proces podania terapeutickej výnimky. Tiež by mali vedieť o existencii webovej stránky www.zakazanelatky.sk, kde si môžu športovci alebo lekári vyhľadať lieky, ktoré užívajú a zistiť, či obsahujú zakázanú látku. Zaujímavá je téma rodičov mladých športovcov, pretože dokážu výrazne ovplyvniť správanie v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Máme pripravený leták „Antidopingové vzdelávanie pre rodičov“, ktorý sa zameriava na to, ako správanie rodičov ovplyvňuje život športovca. Niekedy zabúdame, že naši rodiča sú prvé vzory, ku ktorým vzhliadame. Túto úlohu neskôr preberajú tréneri, ktorí dokážu výrazne zasiahnuť do rozvoja mladého človeka. Každá skupina preto potrebuje počuť informácie zo svojho uhľa pohľadu.
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img