Športovci, ktorí porušili antidopingové pravidlá, budú mať väčšie práva

11.03.2020
Viac práv pre športovcov, rýchly a spravodlivý proces a dôraznejšie vzdelávanie športovcov. Tieto prevratné zmeny priniesol kongres Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) v Katoviciach. Väčšina zmien začne platiť od roku 2021. Tento rok bude tzv. implementačný.

Nový antidopingový kódex sa detailnejšie zaoberá samotnou ochranou športovca. Zjednodušene povedané, nový kódex im dovoľuje používať rovnaké zbrane ako má protistrana, ktorá rozhoduje o výške trestu. Novinkou je aj to, že doteraz bol za pozitívny dopingový nález potrestaný iba športovec, po novom to môže byť aj jeho tréner alebo členovia tímu.

„Na základe nových pravidiel bude mať športovec silnejšie postavenie. V kódexe sú vysvetlené jeho práva, ktoré doteraz neboli zahrnuté v žiadnom dokumente. Vznikali tak  rôzne polemiky. Keď budú práva športovcov presne vymenované na jednom mieste, nebude možnosť rôzneho výkladu,“ hovorí Tomáš Pagáč, vedúci oddelenia testovania a prevencie SADA. Rovnako ako v prípade civilných súdov, ak sa športovec rozhodne spolupracovať, alebo pomôže odhaliť  distribútorov zakázaných látok, bude to poľahčujúca okolnosť. Výsledkom môže byť zníženie trestu.

Výrazná zmena čaká systém rozhodovania o previnení športovca na národnej úrovni. Kým v súčasnosti rozhoduje komisia príslušného zväzu alebo organizácie, po novom bude musieť byť tento orgán nezávislý. V súčasnosti máme nastavené disciplinárne komisie priamo pod športovými zväzmi, čo po novom nebude možné.

icon
  • img
  • img
  • img
  • img