Antidoping a kontaminácia mäsa

10.12.2019
Športovec zje kontaminované mäso a má pozitívny nález. Čo nasleduje?

Ak športovec berie doping vedome, nález vo výsledkoch antidopingovej kontroly ho prekvapiť nemôže. Zakázaná látka do tela sa mu môže však dostať aj bez jeho vedomia. Napríklad aj konzumáciou kontaminovanej potraviny.
Podľa Svetového antidopingového kódexu je povinnosťou každého športovca zabezpečiť, aby žiadna zakázaná látka nevnikla do jeho tela. Podstatné pri tom nie je či látka do jeho tela vnikla úmyselne, vedomým použitím, alebo jeho nedbanlivosťou.

Krajiny, v ktorých je bežný výskyt kontaminácie
Za nedbanlivosť teda možno považovať aj to, ak sa športovec ocitne napr. v krajine, v ktorej je bežný výskyt kontaminovaného mäsa a skonzumuje ho.
„Takýto prípad nastal pred olympiádou v Riu. Všetci športovci boli varovaní, aby nejedli mäso v miestnych reštauráciách pre možnú kontamináciu anabolickými steroidmi,“ uviedol odborník z Antidopingovej agentúry SR Ľubomír Gulán.
Práve krajiny ako Argentína, Chile alebo Brazília nepodliehajú prísnym nariadeniam Európskej únie, kde je podávanie akýchkoľvek hormónov dobytku zakázané.

Vyviniť sa je pre športovca náročné
Po výsledkoch antidopingovej kontroly, ktorá určí nález zakázanej látky, je len na športovcových pleciach, aby dokázal, že zjedol kontaminované mäso. Nestačia slová, že sa nachádzal v zahraničí a mohol takúto potravinu skonzumovať.
Ani bloček z reštaurácie nie je relevantným dôkazom. Potrebná je analýza v samotnej reštaurácii. „Toto je dosť náročné, lebo treba urobiť nezávislú analýzu a o niekoľko týždňov môže byť v reštaurácii mäso od iného dodávateľa, ktorý svoje zvieratá ničím nedopuje,“ vysvetľuje Gulán.

„Ak športovec dokáže presvedčiť vyšetrovacie komisiu o tom, že nepriaznivý analytický nález bol spôsobený kontamináciou skonzumovaného mäsa, trest mu môže byť skrátený,“ uviedol Gulán.
Strava poskytovaná organizátorom na dôležitých športových podujatiach musí byť dôkladne skontrolovaná a nezávadná. „Športovci sú pred veľkými podujatiami e-mailom oboznámení s rizikom v danej oblasti,“ povedal odborník na antidoping.

photo-1529692236671-f1f6cf9683ba
Zdroj: www.unsplash.com
icon
  • img
  • img
  • img
  • img