Odporúčania pre športovcov prichádzajúcich z oblastí výskytu COVID-19

04.03.2020
Odporúčania pre športovcov prichádzajúcich z Oblastí výskytu Ochorenia COVID-19
Koronavírus   spôsobujúci   ochorenie   COVID-19   bol   identifikovaný   v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol  doposiaľ  známy.  Ochorenie  patrí  medzi  kvapôčkovú  infekciu.  Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia
▪  horúčka
▪  bolesť svalov
▪  kašeľ
▪  bolesť hlavy
▪  sťažené dýchanie   
▪  únava - ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
▪ dbajte  na  dôkladnú  hygienu  rúk,  zvýšenú  dezinfekciu  povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vrecko-viek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návšte vy priestorov s vyšším počtom ľudí
▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kon-taktuje  svojho  lekára  alebo  lekársku  pohotovostnú  službu  a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
▪ ak  ste  bez  príznakov,  a  napriek  tomu  máte  podozrenie  na  nákazu  novým  koronavírusom,  môžete  z  vlastného  rozhodnutia  podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img