Národný antidopingový seminár pre lekárov

26.02.2020
Vážený pán / vážená pani,
 
Dovoľujeme si Vás osloviť ohľadom odborného seminára – Národný antidopingový seminár pre lekárov, ktorý sa uskutoční v NH Bratislava Gate One v dňoch 2.-3. apríla 2020 (štvrtok od 14.00hod., piatok do 12.00hod).
 
Hlavným organizátorom odborného seminára je Antidopingová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s lekárskou a antidopingovou komisiou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského paralympijského výboru (SPV) pod odbornou záštitou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva (SSTL).
 
Účastníci odborného seminára obdržia CME kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania; ubytovanie a doprava je na vlastné náklady.
 
Zároveň Vám zasielame link Antidopingovej agentúry SR:
v pravom dolnom rohu na stránke www.antidoping.sk nájdete formulár Máte otázku? ktorý bude zároveň formulárom na prihlásenie sa na odborný seminár. Do formulára prosím vpíšte Váš titul, meno a priezvisko, e-mail a do Vašej správy prosím uveďte Vaše: 1. vzdelanie v špecializačnom odbore, 2. člen SSTL (áno/nie), 3. príslušnosť k národnému športovému zväzu.
 
https://www.antidoping.sk/
 
PS: Prosíme rozposlať.
 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom odborného seminára kontaktujte prosím sekretariát Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky.
 
DEADLINE: 14. február 2020
 
Ďakujeme.
 
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Hanulova 5/C
841 01 Bratislava – Dúbravka
02 / 44 64 34 11
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img