Vzdelávacie materiály

Antidopingové vzdelávanie v praxi

Väčšinu ľudí možno napadne, že hlavným cieľom športu je dosahovanie športových výkonov a víťazstvo. Ale v skutočnosti ide o niečo oveľa viac. Šport harmonicky rozvíja nielen telesnú stránku, ale aj psychickú kondíciu jedinca, upevňuje zdravie, buduje tímovú prácu a pocit spolupatričnosti. Spoločenský tlak na stále sa zvyšujúce výkony v športe, komercializácia športu, tlak na imidž muža a ženy v súčasnej modernej dobe bohužiaľ so sebou prinášajú aj negatívne javy v športe, na ktoré je dôležité začať upozorňovať už deti na základných školách. Medzi negatívne javy nepatrí len doping, ale aj manipulácia výsledkov súťaží alebo násilnosti na štadiónoch. Antidopingová agentúra SR Vám prináša vzdelávacie materiály s modelovými aktivitami zameranými na hodnoty v športe. Naším zámerom je využiť šport a športové hodnoty ako praktický príklad čestného a férového správania sa v živote. 
 
Prečo je dôležité diskutovať o dopingu s mládežou, ktorá nepatrí medzi elitných športovcov a nemusí sa obávať dopingovej kontroly?

1. Je naším hlbokým presvedčením, že budovanie hodnôt fair play je nevyhnutné realizovať čo najskôr, od najnižších vekových kategórií. Hodnoty fair play sú základom antidopingového povedomia, čím budujeme efektívny nástroj boja nie len s dopingovými látkami, ale aj spoločenskými drogami. 
2. Je dôležité si uvedomiť, že dopingové látky sa zďaleka netýkajú len vrcholového športu, ale môže po nich siahnuť aj dospievajúca mládež s cieľom schudnúť alebo naopak, nabrať svalovú hmotu. 
3. Napriek tomu, že téma antidopingu sa dotýka predovšetkým športu, hodnoty fair play platia aj v bežnom živote.   

Úlohou prvej časti je oboznámiť mladých športovcov s konceptom ducha športu. Cieľom je podnietiť samotných športovcov, aby premýšľali o dôležitosti hrania férovo a aké správanie a hodnoty sú spojené s duchom športu. Na konci tejto časti mladí športovci navrhnú a podpíšu sľub fair play. 
Témy: DUCH športu titulná časť
 • Čo je fair play? 
 • Čo je to duch športu?
 • Uplatňovanie hodnôt Ducha športu vo všetkých aspektoch života.
 1. 1. časť: Duch športu (8 - 12 rokov) Pozrieť dokument
 2. Pracovný list (1. časť) Pozrieť dokument


Druhá časť nášho vzdelávania priamo nadväzuje na prvú časť, v ktorej sme predstavili základnú filozofiu antidopingu. V ďalšej časti sa zameriame priamo na konfrontáciu ducha športu (fair play) a dopingu ako negatívneho javu v športe. V tejto časti sa budeme venovať histórii dopingu a antidopingu. Aby sme pochopili súčasnosť a vedeli predpokladať vývoj budúcnosti ohľadom dopingu v športe, musíme sa vrátiť do minulosti. Budeme sa snažiť nájsť vznik pojmu doping a sledovať, ako sa v jednotlivých historických etapách vyvíjal. 
Témy: 
 • Čo je doping? DOPING a duch športu titulná časť
 • História dopingu a antidopingu 
 • Kto bojuje s dopingom? 
 • Čo je Svetová antidopingová agentúra? 
 • Doping a duch športu 
 • Prečo by ma to malo zaujímať? 
 1. 2. časť: Duch športu a doping Pozrieť dokument

Tretia časť vzdelávania sa zameriava na vyššiu vekovú kategóriu (12 - 16 rokov), čo znamená, že na doping a s ním úzko súvisiaci antidoping sa zameriavame z inej perspektívny ako pri mladších deťoch.Tématika sa rozširuje už aj o konkrétne zakázané látky, ako aj organizácie, ktoré riadia boj proti dopingu v športe. 
Témy:

 • Čo je doping? Snímka obrazovky 2020-12-01 111835
 • Aká je história dopingu v športe?
 • Aká je história boja proti dopingu v športe?
 • Kto bojuje proti dopingu v športe?
 • Aké dôležité dokumenty upravujú boj proti dopingu?
 • Sú antidopingové pravidlá rovnaké vo všetkých krajinách a vo všetkých športoch?
 1. 3. časť: Doping a jeho história Pozrieť dokument

Štvrtá časť nadväzuje vzhľadom na poznatky o dopingu a antidopingu z tretej časti na etické a zdravotné dôvody, ktoré vyplývajú zo zákazu dopingu v športe. Študenti prakticky zhodnotia podvod z morálneho a etického hľadiska, ako aj účinky dopingu na zdravie športovca.
Témy:

 • Čo ovplyvňuje život študentov? Aký to má vplyv na ich rozhodnutia?Snímka obrazovky 2020-12-01 111925
 • Aké osobné hodnoty sa spájajú so športovými hodnotami a ako to ovplyvňuje proces rozhodovania?
 • Prečo sú pravidlá dôležité?
 • Prečo sú dopingové látky nebezpečné z pohľadu zdravia?
 • Aké sú vedľajšie účinky dopingových látok?
 • Prečo sa niektorí športovci vystavujú riziku dopingu?
 1. 4. časť: Prečo je doping zakázaný? Pozrieť dokument

Piata časť približuje filozofiu boja proti dopingu v športe. Existujú tri spôsoby ako sa bojuje proti dopingu v športe: odhaľovanie, odrádzanie a prevencia. Táto časť vzdelávania slúži práve na rozvoj týchto pojmov.
Témy:

 • Čo zahŕňa proces kontroly dopingu?Screenshot 2021-03-02 at 12.33.08
 • Čo ovplyvňuje život študentov? Aký to má vplyv na ich rozhodnutia?
 • Čo sa stane, keď laboratórna analýza odhalí pozitívny výsledok?
 • Aké sankcie sa ukladajú?
 • Ako možno zabrániť dopingu?
 • Aktivity
 • Pochopenie procesu dopingovej kontroly
 • Uplatňovanie sankcií
 • Prevencie dopingu
 1. 5. časť: Ako chránime čistý šport? Pozrieť dokument

Šiesta časť sa zameriava na otázku rozhodovania. Prečo povedať dopingu nie? Ako sa má študent rozhodnúť, ak sa ocitne v situácii, keď mu niekto niečo ponúka?
Témy:
 • Ako sa rozhodnúť?Screenshot 2021-06-08 at 11.05.37
 • Kto nesie zodpovednosť za moje rozhodnutia?
 • Kto ma ovplyvňuje pri rozhodovaní?


 
 1. 6. časť: Ako sa rozhodnúť? Pozrieť dokument


 

Kvízy

 1. Čo je doping - Youth quiz Pozrieť dokument
 2. Výživové doplnky a energetické nápoje Pozrieť dokument


Cenník

 1. Cenník vzdelávania Pozrieť dokument

Logo

 1. Logo final.ai Pozrieť dokument
 2. Logo fina.eps Pozrieť dokument
 3. Logo final.pdf Pozrieť dokument
 4. Logo fina.png Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img