WADA SCHVÁLILA TECHNICKÝ DOKUMENT PRE TESTOVANIE SUCHEJ KVAPKY KRVI

25.06.2021

DOKUMENT

Tento dokument harmonizuje inovatívny proces testovania DBS tým, že antidopingovým organizáciám (ADO) a akreditovaným antidopingovým laboratóriám popisuje špecifické požiadavky a postupy na odber, prepravu, analýzu a skladovanie vzoriek DBS.
 

VÝVOJ A IMPLEMENTÁCIA

Na vývoji metódy testovania DBS spolupracovala WADA s Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodnou testovacou agentúrou a národnými antidopingovými organizáciami Austrálie, Číny, Japonska, Švajčiarska a USA od roku 2019.
Pilotné testovanie DBS by malo prebehnúť už na tohtoročných olympijských a paralympijských hrách v Tokiu. WADA by mala pomáhať ADO a akreditovaným antidopingovým laboratóriám po celom svete s postupnou implementáciou tejto metódy, aby sa zabezpečilo, že budú pripravení na jej použitie v plnom rozsahu na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 i v ďalších rokoch.
 

DOPLNOK TESTOVACEJ PRAXE

Na odhalenie prítomnosti zakázanej látky v tele športovca alebo použitie zakázanej metódy sa v súčasnosti odoberá moč (min. 90 ml) a/alebo krv (6-19 ml). Nevýhodou klasického odberu krvi je jeho invazívny charakter, vykonať ho môže len lekár alebo zdravotná sestra a komplikovaný je aj samotný transport odobraných vzoriek do laboratória, ako aj ich uskladnenie. Odber, transport i uskladnenie vzoriek pre testovanie DBS predstavuje v porovnaní s klasickými krvnými vzorkami jednoduchšiu alternatívu. Testovanie DBS uľahčí aj analýzu niektorých nestabilných zlúčenín a zároveň bude možné otestovať väčšie množstvo športovcov a to najmä z odľahlejších častí sveta, odkiaľ je preprava klasických vzoriek krvi pomerne náročná. 
 

VÝHODY

Medzi výhody testovania DBS patrí:
  • Ľahký a bezbolestný odber vzoriek (vpich do prsta);
  • Potrebný je iba veľmi malý objem krvi;
  • Odber nemusí nutne vykonať lekár alebo zdravotná sestra;
  • Zníženie nákladov na odber a transport vzoriek;
  • Praktickejšie uskladnenie vzoriek; 
  • Možné výhody so zreteľom na stabilitu vzoriek.

 Spracovala: PharmDr. Kamila Chomaničová
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img