Trendy v odhaľovaní porušenia pravidiel

27.06.2023
Ruka v ruke s novinkami v oblasti dopingu prichádzajú aj nové metódy na odhalenie porušenia antidopingových pravidiel. Jedným z nových trendov sú metódy schopné detegovať veľmi nízke hladiny esterov anabolických steroidov, napr. testosterónu.

„Takáto analýza sa vykonáva vo vzorkách séra alebo krvi športovca. Naše laboratórium ako jedno z mála disponuje takouto metódou a aj s jej pomocou odhalilo už niekoľko pozitívnych vzoriek,“ vysvetľuje Daniel Pecher, analytik v antidopingovom laboratóriu v Seibersdorfe.

Trendom je aj analýza tzv. suchej kvapky krvi (dried blood spot). Športovcovi sa odoberie pár kvapiek krvi napr. z prsta, ktoré sú vysušené a zaslané do laboratória na analýzu. „Výhodami takejto analýzy je napríklad vyššia stabilita vzorky a menšie nároky na skladovanie pri zachovaní nízkej invazívnosti odberu vzorky. Nevýhodou naopak je nízky objem odobratej vzorky, hlavne v porovnaní s močom, a teda vyššie nároky na citlivosť analytickým metód. Naše laboratórium dostalo minulý rok akreditáciu pre metódu analýzy vo vzorkách suchej kvapky krvi, v rámci ktorej sledujeme vyše 200 rôznych zakázaných substancií,“ dodáva Daniel Pecher. 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img