Konferencia "Výživa a doping v športe"

20.10.2017
Konferenciu Výživa a doping v športe otvoril Boris Čavajda, riaditeľ NŠC. Prodekan fakulty Milan Sedliak  v úvodnom slove vyzdvihol spoluprácu FTVŠ a NŠC. Následne sa predstavila Božena Gerhátová, generálna riaditeľka Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR. Prvý blok o dopingu uviedla riaditeľka tejto inštitúcie Žaneta Csáderová. MUDr. Gulán, odborný pracovník SADA, pokračoval detailnejšie o postavení trénera z hľadiska antidopingovej regulácie a Ing. Tomáš Pagáč zo SADA sa venoval zakázaným látkam vo vzťahu k liekom a výživovým doplnkom. Zaujímavú tému o mýtoch a realite vo výživových doplnkoch v športe rozvinul hosť z Českej republiky profesor Libor Vítek z 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Ďalšími prednášajúcimi boli známi slovenskí odborníci Viktor Bielik s aktuálnou témou Nevyberajme diéty, ale potraviny a MUDr. Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV o módnych trendoch v stravovaní.
 
  1. Tlačová správa - Konferencia Výživa a doping v športe 2017 Pozrieť dokument
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img