Zakázané látky a metódy

Zakázané látky

Trvalo zakázané látky

S1. Anabolické látky
Anabolické látky sú spolu s erytropoetínom jedny z najrozšírenejších a dobre známych dopingových látok. V posledných rokoch sa vyvíjajú citlivejšie metódy analýzy s možnosťou detekcie týchto látok aj po dlhšom čase od ich užitia. Čítajte viac...

S2. Peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká
Kategória peptidových hormónov, rastových faktorov a príbuzných látok zahŕňa látky s variabilnou štruktúrou a širokým spektrom účinkov. Vo všeobecnosti ide o proteíny, ktoré sa prirodzene tvoria v ľudskom organizme a majú úlohu chemických poslov so stimulačným účinkom ovplyvňujúci produkciu ďalších látok.

S3. Beta-2 agonisty
Beta-2 agonisty, známe aj ako beta-2 adrenergné agonisty, sa využívajú na liečbu astmy pretože ovplyvňujú rozšírenie dýchacích ciest. V prípadoch, keď športovec musí užívať tieto látky na liečbu astmy, je potrebné udelenie terapeutickej výnimky (TUE).

S4. Hormóny a metabolické modulátory
V tejto skupine je zakázaných päť skupín látok: Inhibítory aromatázy, selektívny modulátory estrogénových receptorov, iné antiestrogénne látky, látky modifikujúce funkcie myostatínu a metabolické modulátory.

S5. Diuretiká a iné maskovacie látky
Táto kategória okrem diuretík zahŕňa taktiež látky, ktoré by mohli modifikovať odobranú vzorku krvi alebo moču športovca, a tak ovplyvniť elimináciu zakázanej látky alebo maskovať jej prítomnosť vo vzorke.

Látky zakázané počas súťaže

S6. Stimulanciá
Kategória stimulancií (psychostimulanciá alebo sympatomimetiká) zahŕňa látky, ktoré majú krátkodobý účinok na zlepšenie športového výkonu a nálady.

S7. Narkotiká
Zoznam zakázaných látok hovorí o väčšine analgetík z rodiny opiátov ako o narkotikách alebo narkotických analgetikách. Typickými príkladmi sú morfín, heroín a metadón.

S8. Kanabinoidy
Kanabinoidy sú zakázané počas súťaže vo všetkých športoch. Sú dostupné na čiernom trhu vo forme marihuany (sušené kvety a listy), hašiša (živica z kvetov) alebo vo forme koncentrovaného oleja.

S9. Kortikosteroidy
Pojem kortikosteroidy označuje skupinu látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele, ako aj syntetické látky s rôznym spektrom účinku.

Riziká užívania zakázaných látok
 

Zakázané metódy

M1. Manipulácia s krvou alebo krvnými zložkami
Zásoby, resp. dostupnosť kyslíka môžu zvyšovať rôzne látky alebo metódy, medzi ktoré patrí krvný doping, ako aj podanie syntetických nosičov kyslíka alebo látok, ktoré dopravia kyslík do tkanív.

M2. Chemická a fyzikálna manipulácia
Zoznam zakázaných látok a metód WADA zakazuje manipuláciu, alebo akýkoľvek pokus o manipuláciu resp. falšovanie, s úmyslom zmeny integrity a platnosti odobratej vzorky počas dopingovej kontroly.

M3. Génový doping
Génový doping je nová forma dopingu, ktorá bude v budúcnosti predstavovať nový prístup k ovplyvneniu športového výkonu. Génový doping je zakázaný, a WADA sa snaží vyvíjať spoľahlivé metódy detekcie na odhalenie takejto formy dopingu.

icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img