Na stiahnutie

 1. Dopingová kontrola v skratke Pozrieť dokument
 2. Povinnosti športových zväzov v boji proti dopingu Pozrieť dokument
 3. Register - športovci 2018 Pozrieť dokument
 4. Register - športy 2018 Pozrieť dokument
 5. Pravidlá pre zaradenie športovcov do NRTP a ADAMS – Individuálne športy Pozrieť dokument
 6. Pravidlá pre zaradenie športovcov do NRTP a ADAMS – Kolektívne športy Pozrieť dokument
 7. Zoznam športovcov – tabuľka Pozrieť dokument
 8. Oznámenie o ukončení športovej činnosti Pozrieť dokument
 9. Oznámenie o obnovení športovej činnosti Pozrieť dokument
 10. Rýchly sprievodca pre športovcov - ADAMS Pozrieť dokument
 11. Užívateľská príručka pre športovcov Pozrieť dokument
 12. Užívateľská príručka pre športové a antidopingové organizácie Pozrieť dokument
 13. Pravidlá pre športovcov zaradených v Národnom registri pre testovanie a systéme ADAMS Pozrieť dokument
 14. Informácie o ochrane osobných údajov - dopingová kontrola Pozrieť dokument

Cenník

 1. Cenník Pozrieť cenník
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img