Štatistiky

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2017.

 1. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument


Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2016.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2015.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2014.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2013.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2012.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2011.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Štatistika testovania vrátane sumarizácie porušení antidopingových pravidiel za rok 2010.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Štatistika testovania vrátane sumarizácie porušení antidopingových pravidiel za rok 2009.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenia antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Dopingovú kontrolu od roku 2009 vykonáva výhradne Antidopingová agentúra SR ako štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva SR (vznikla dňa 1. januára 2009).

V rokoch 1993 - 2008 testovanie vykonával Antidopingový výbor SR ako občianske združenie (toto ukončilo svoju činnosť dňa 31.12.2008)

Prehľady za obdobie 1993-2008

 1. 01 Sumárna štatistika dopingových kontrol 1993-2008 Pozrieť dokument
 2. 02 Štatistika dopingových kontrol podľa športov 1993-2008 Pozrieť dokument
 3. 03 Štatistika porušení antidopingových pravidiel 1993-2008 Pozrieť dokument

Pozitívne prípady za obdobie 1993-2016

 1. PP Sumárna štatistika pozitívnych prípadov 1993-2016 Pozrieť dokument
 2. 01 Pozitívne prípady podľa pohlavia 1993-2016 Pozrieť dokument
 3. 02 Pozitívne prípady podľa športov 1993-2016 Pozrieť dokument
 4. 03 Pozitívne prípady podľa typu DK 1993-2016 Pozrieť dokument
 5. 04 Pozitívne prípady podľa počtu porušení 1993-2016 Pozrieť dokument
 6. 05 Pozitívne prípady podľa zakázaných látok 1993-2016 Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img