Zväzom podávame pomocnú ruku, športovcov vzdelávame už aj online

11.06.2020
Takmer tisícka slovenských športovcov si už otestovala svoje vedomosti o antidopingu.  Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) spustila unikátny online projekt e-learningového  vzdelávania. Športovci, tréneri, ale aj zväzy a rodičia pretekárov sa v ňom dozvedia ako funguje antidopingový systém, aké sú ich práva pri dopingovej kontrole a najmä za čo sú zodpovední.
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky chce e-learningom podať športovcom a zväzom pomocnú ruku. Po novelizácii Zákona o športe sú totiž športové zväzy priamo zodpovedné za vzdelávanie svojich športovcov. Online vzdelávanie, ktoré pripravilo vedenie SADA, je pre nich výraznou pomocou. „Pre túto formu sme sa rozhodli najmä z toho dôvodu, že v dnešnej dobe sa online stáva voľbou číslo jeden, pri športovcoch obzvlášť. Zväzy od nás navyše dostali viaceré materiály o problematike antidopingu, ktoré môžu zverejniť na svojich webových stránkach. Uľahčuje im to dodržiavanie zákona v rámci zdieľania a poskytovania informácií,“ hovorí  riaditeľka SADA Žaneta Csáderová.
Keďže možnosti ako získať zakázané látky, ale aj rôzne suplementy, sú pre športovcov čoraz jednoduchšie, e-learningový program SADA je zameraný na viaceré oblasti. Najskôr absolvujú účastníci online kurz a vzápätí aj test. V rámci kurzu sa dozvedia nielen podrobné informácie o dopingu, ale napríklad aj to, čo ich čaká za falšovanie alebo odmietnutie dopingovej kontroly. „Mohlo by sa zdať, že športovci majú dostatok informácií o téme antidopingu, no prax ukazuje, že opak je pravdou. Toto vzdelávanie je mimoriadne dôležité najmä pre nižšie vekové kategórie a začínajúcich športovcov, ktorí často ešte nedokážu rozoznať potencionálnu hrozbu,“ hovorí Tomáš Pagáč, vedúci oddelenia testovania a prevencie.  
 
Zväzy a federácie iniciatívu SADA vítajú
E-learningový program Antidopingovej agentúry Slovenska výrazne pomáha zväzom a federáciám pri vzdelávaní nižších vekových kategórií. Viaceré medzinárodné zväzy a asociácie majú pri elitných kategóriách podmienku štartu na podujatiach práve absolvovanie e-learningového programu. Pri nižších vekových kategóriách, ktoré sú z pohľadu informovanosti o dopingu kľúčové, však doteraz podobný program chýbal.
Najviac účastníkov online kurzu má Slovenský zväz cyklistiky a to 508.  Ako prvý totiž zaviedol povinnosť absolvovať e-learningový program SADA v troch kategóriách – juniori, U-23 a elite. V praxi to znamená, že športovcovi vystavia registráciu len prípade, že sa preukáže certifikátom o absolvovaní kurzu „Vychádzali sme z pravidiel našej medzinárodnej federácie. ALPHA cyklistov, ktorí sú zaradení do UCI registrovanej testovacej skupiny, zaväzuje absolvovať e-learning. Prevzali sme to do našich pravidiel,“ vysvetľuje Michal Rohoň, športový riaditeľ zväzu a dodáva: „Veľkým plusom je to, že antidopingová agentúra kráča s dobou a zjednodušuje nám možnosť vzdelať našich členov priamo z pohodlia ich domovov, nakoľko mnohokrát zorganizovať vzdelanie pre väčšiu skupinu býva časovo a organizačne náročné.“
 
 
 
Gymnasti najvyššej triedy majú  pri žiadosti o medzinárodnú licenciu povinnosť absolvovať e-learningové vzdelávanie ADEL. Vďaka projektu Antidopingovej agentúry SR však takisto odpadla federácii starosť o zvyšné vekové kategórie. „Pre ostatných sme nemali zabezpečené žiadne vzdelávanie v tejto oblasti, to isté platí pre trénerov. Preto sme možnosť aktívnej spolupráce v oblasti vzdelávania so SADA veľmi ocenili a využili sme online vzdelávanie pre seniorské a juniorské výbery vo všetkých gymnastických športoch,“ hovorí Monika Šišková, generálna sekretárka Slovenskej gymnastickej federácie.
E-learningový program SADA využívajú od jeho vzniku aj športovci Slovenskej plaveckej federácie.                       „Máme dlhodobé skúsenosti s podobným programom. Na vrcholových súťažiach sa totiž naši reprezentanti stretávajú s podobným programom WADA. Na týchto e-learningových platformách oceňujem ľahký prístup k dôležitým informáciám a jednoduchú implementáciu vzdelávania do našich pravidiel pre športovcov,“ tvrdí Miroslav Nowak, športový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie. E-learningovú platformu by zároveň odporučil všetkým zväzom. „Téma antidopingu a dopingu je dôležitou súčasťou športu. Musia mať o nej povedomie všetci športovci, tréneri, ale aj dobrovoľníci. Online platforma SADA je ľahko dostupná pre všetkých aj z mobilu. Môže tak nahradiť časť klasických školení a seminárov,“ vysvetľuje Miroslav Nowak.
Zástupcovia zväzov a federácií zároveň oceňujú, že e-learningový program je možné absolvovať v slovenčine, čo nebýva štandardom.
 
Slovenský atletický zväz aj s vlastným projektom
Slovenský  atletický zväz (SAZ) berie antidopingové vzdelávanie takisto ako dôležitú súčasť svojho pôsobenia. European athletics (EA), ktorej je členom, má už niekoľko rokov  vlastný celoplošný projekt  antidopingového vzdelávania s názvom I Run Clean. „EA začínala so vzdelávaním mladších vekových kategórií, pred dvoma rokmi bolo absolvovanie programu po prvý raz povinné pre všetkých účastníkov ME  dorastencov,“ vysvetľuje generálny sekretár Slovenského atletického zväzu Vladimír Gubrický a dodáva: „Postupom času  je  atletika na starom kontinente v tomto vzdelávaní lídrom, na všetky európske podujatia je možné nahlásiť účastníka len s platným unikátnym kódom z absolvovania antidopingového vzdelávania I Run Clean. Počty našich atlétov, ktorí prešli cez  toto vzdelávanie, každoročne rastú a krok European athletics vnímame ako veľmi progresívny aj do budúcich rokov.“
 
Vzdelávanie nad rámec povinností
Každý  športovec používa pri príprave a počas tréningového procesu množstvo dostupných výživových doplnkov. Zväzy a federácie oceňujú, že Antidopingová agentúra SR začala iniciatívne vzdelávať športovcov aj v tejto oblasti, hoci jej to zákon neprikazuje a ide o vlastnú iniciatívu. „Som rád, že agentúra začala aj v tejto otázke  podávať  športovcom pomocnú ruku, pretože často nemajú dostatok vedomostí, čo môžu užívať a čo už môže byť pre nich problematické. Preto rozšírenie vedomostí v tejto oblasti môže mať pozitívny vplyv,“ vraví Vladimír Gubrický zo SAZ.
Tento krok zo strany SADA považuje za veľkú pomoc aj Slovenský zväz cyklistiky. „Z nášho pohľadu vnímame aktuálne aktivity Antidopingovej agentúry SR ako dostatočné. Dostávame príručky o suplementoch, vitamínoch a tieto kroky berieme ako veľký posun vpred. Niekoľko rokov dozadu sa to zdalo ako nemožné a dnes vidíme, že spoločnými silami zvyšujeme povedomie o aktivitách a vzdelávaní Antidopingovej agentúry SR na úrovni národných športových zväzov,“ dodáva na záver Michal Rohoň.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img