Žaneta Csáderová: Pozornosť sa začína upriamovať na rekreačný šport

26.01.2021
Žaneta Csáderová bola opätovne zvolená za riaditeľku Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Svoje druhé funkčné obdobie chce zasvätiť najmä edukácií mladých začínajúcich športovcov.

Ako hodnotíte svoju doterajšiu činnosť na čele antidopingovej agentúry?
Posledných šesť rokov môžem označiť ako veľkú životnú skúšku. Riaditeľkou Antidopingovej agentúry SR som sa stala na konci roka 2014. Začiatky nikdy nie sú ľahké, ale môj nástup na čelo agentúry prišiel práve v čase, kedy sa prijal nový Svetový antidopingový kódex, ktorý bolo potrebné implementovať hneď na začiatku roka 2015.
V rámci môjho šesťročného funkčného obdobia predo mnou stáli neraz výzvy, ktoré si vyžadovali na jednej strane odborné znalosti v oblasti antidopingu, na druhej strane empatiu a porozumenie v medziľudskej rovine. Postavenie riaditeľa antidopingovej agentúry je špecifické v tom, že musí byť schopný na národnej úrovni zavádzať požiadavky Svetovej antidopingovej agentúry WADA, zároveň byť v súlade s medzinárodnými dohovormi a súčasne rešpektovať vnútorné riadenie štátu.

Aké sú vaše plány v ďalšom funkčnom období?
V ďalšom funkčnom období by som sa chcela podieľať na tvorbe a implementácií národného antidopingového programu so zameraním na rozvoj edukácie ako základného nástroja prevencie užívania dopingových látok. Pozornosť sa vo svete stále viac a viac začína upriamovať na rekreačný šport. Je mojím hlbokým presvedčením, že poslaním antidopingovej agentúry nie je len testovanie vrcholových športovcov, ale aj prevenčno-osvetová činnosť pre širokú verejnosť.
V dnešnej dobe je nebezpečným látkam, ktoré sľubujú zázraky, vystavená celá spoločnosť. Chcela by som sa zamerať práve na rozšírenie vzdelávacích možností pre rôzne cieľové skupiny. Od žiakov na základných a stredných školách, cez trénerov a sprievodný personál športovca, až po vrcholového športovca ako predstaviteľa športových hodnôt pre deti a mládež.   
Pre mňa je veľmi dôležité pracovať s mladými ľuďmi, ktorí majú záujem sa rozvíjať a objavovať nové riešenia v boji proti negatívnym javom v športe. Každý takýto objav je prínosom pre spoločnosť do budúcnosti. Odovzdávanie skúseností a vedomostí ďalšej generácii je určite mojou najväčšou prioritou.

Máte cieľ v boji proti dopingu, na ktorý by ste sa chceli prioritne zamerať?
Môj dlhodobý cieľ je udržať pozitívne vnímanie celej Antidopingovej agentúry SR ako štátnej organizácie. Nie je jednoduché získať si dôveru športového hnutia a ostatných občanov Slovenska voči štátnym organizáciám. K ďalším cieľom patrí udržanie kvalitných odborníkov ako zamestnancov agentúry a hlavne implementácia Svetového antidopingového programu na Slovensku. Všetky tieto ciele smerujú k ochrane čistého športu. Záleží mi na každom športovcovi. Našou prioritou nie sú len olympionici a úspešní športovci. Nie každý môže byť víťaz, ale keďže antidopingové vzdelávanie je postavené na myšlienke fair play, verím, že sa nám podarí šíriť myšlienku vzájomného rešpektu v bežnom živote, kde podvádzanie nemá miesto.

Viete aj z vlastných skúseností, že edukácia mladých začínajúcich športovcov má zmysel...
Určite to má zmysel, len treba vedieť vytvoriť edukačný program pre každú vekovú kategóriu šitý na mieru. Takéto vzdelávanie zároveň rozvíja kladné ľudské hodnoty do ďalšieho života.  Začíname hodnotami, ktoré sú zadefinované vo Svetovom antidopingovom kódexe ako sú napríklad zdravie, etika, fair play, čestnosť, práva športovcov, radosť, zábava a ďalšie. Postupne, ako nám športovec dozrieva, pridávame témy ako sú dopingová kontrola alebo udeľovanie terapeutickej výnimky. Nakoniec, čo je pre nás veľmi dôležité, aby športovec vedel všetko ohľadom antidopingu skôr, ako bude vybraný na dopingovú kontrolu. Výsledok celého vzdelávania je, aby športovec neporušil antidopingové pravidlá a nebol sankcionovaný.

V minulom roku sa veľké množstvo podujatí presunulo do online priestoru. Aj antidopingová agentúra reagovala na tento trend. Plánujete rozširovať vzdelávanie online formou naďalej?
Pokiaľ máme zavedený núdzový stav a obmedzené možnosti stretávania sa so športovcami, určite budeme pokračovať v tejto forme vzdelávania. Ak by sme sa pomaly vracali do normálu, tak budeme túto formu naďalej využívať a kombinovať aj s prezenčnou formou. Keďže je ťažké športovcov koncentrovať v určitom čase a priestore, vidíme tu obrovský potenciál dostať antidopingové vzdelávanie priamo ku športovcom a trénerom.  Aj my sme sa postupne zdokonalili v tejto online komunikačnej technológii.

Na začiatku roka 2021 predstavila antidopingová agentúra nový edukačný plán. Čo považujete za jeho najdôležitejšiu zložku?
Dôležité je nastavenie vzdelávania športovcov, ktorí sú v národnom a v základnom registri SADA. Sú to najvýkonnejší športovci na Slovensku a potencionálni kandidáti na OH v Tokiu. Podliehajú prísnejším pravidlám, a preto považujeme za veľmi dôležité, aby športovci poznali svoje povinnosti. Predchádzame tak neúmyselnému porušeniu antidopingových pravidiel. Tento plán máme zverejnený a budeme jeho plnenie priebežne monitorovať.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img