Žaneta Csáderová: Chceme robiť viac cielených dopingových kontrol

09.12.2022
Nahlasovanie porušenia antidopingových pravidiel priamo na webovej stránke SADA prinieslo prvé ovocie. Agentúra tento rok testovala viacero športovcov práve na základe nahlásenia. Riaditeľka SADA Žaneta Csáderová v rozhovore prezradila, že trendom už nie je testovať veľa, ale cielene. 
 
 
Rok 2022 definitívne vrátil šport na štadióny. Aký bol z pohľadu SADA?
Pre agentúru bola najväčším prínosom medzinárodná konferencia o vzdelávaní, ktorá sa uskutočnila v Austrálii. Priniesla mnohé inovatívne prvky vo vzdelávaní, ide napríklad o digitalizáciu alebo edukáciu formou videí. Edukácia by mala byť zameraná na hodnoty v športe a mohla by pomôcť vo vzdelávaní napríklad stredným odborným školám. Medzi najvýznamnejšie podujatia tohto roka určite patril EYOF, kde agentúra zastrešovala dopingové kontroly a dôležitý bol aj online audit, týkajúci sa súladu so Svetovým antidopingovým kódexom, ktorý vykonala Svetová antidopingová agentúra (WADA).
 
Momentálne máte v štádiu riešenia dva prípady, rovnaký počet bol aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. Osvedčila sa vám teda možnosť nahlasovania porušenia antidopingových pravidiel?
Áno, som za to vďačná. Aj tieto dva prípady boli nahlásené a následne sme vykonali cielené testovanie. Je veľmi dobré, ak sa tento nástroj bude využívať aj do budúcna. Nie je dôležité robiť dopingové kontroly z pohľadu kvantity, ale kvality. V tomto sa mení aj celá filozofia uskutočňovania dopingových kontrol.
 
Rok 2023 bude predolympijský. Na čo sa chcete zameriavať?
Najmä na tvorbu plánu testovania pre budúcich olympionikov a paralympionikov, ktorí by sa mali zúčastniť hier. Chceli by sme pokračovať vo vzdelávaní pre národné športové zväzy, k podcastom by sme chceli pridať nahraté prezentácie. Takisto plánujeme preložiť e-learningový program ADEL pre športovcov aj trénerov.
 
Budú v budúcnom roku zmeny v zozname zakázaných látok alebo sa menia povinnosti športovcov?
V zozname zakázaných látok sú len kozmetické úpravy, nie je tam nič výrazné. Národné športové organizácie boli už na tieto zmeny upozornené a zároveň sme si od nich vyžiadali vzdelávacie plány.
 
Plánujete pokračovať v prednáškach pre stredné školy?
Určite áno, no keďže nemáme kapacity osobne prednášať na každej škole, chceli by sme oživiť inovačné vzdelávanie pre učiteľov. Ak učitelia zložia záverečnú skúšku majú zároveň rôzne benefity, napríklad v podobe kreditov. Pri inovačnom vzdelávaní si učitelia vyberajú tému, my by sme sa radi zapojili s témou športu a zdravia. Chceli by sme sa zamerať na kritické otázky ako sú napríklad žuvací tabak, energetické nápoje a liekové výzvy.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img