Spoločné vyhlásenie partnerov v boji proti manipulácii športových súťaží

29.09.2020
Spoločné vyhlásenie partnerov v boji proti manipulácii športových súťaží

V nadväznosti na partnerstvo na medzinárodnom projekte IntegriSport Erasmus+, realizovanom v spolupráci s CSCF – Nadáciou pre integritu v športe bolo z iniciatívy národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru vypracované spoločné vyhlásenie národných partnerov v boji proti manipulácii športových súťaží.

Vyhlásenie bolo prijaté na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2020 v priestoroch Slovenského futbalového zväzu za účasti zástupcov národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu pre reguláciu hazardných hier, Antidopingovej agentúry SR,  Slovenského futbalového zväzu a prostredníctvom telemostu aj riaditeľa CSCF – Nadácie pre integritu v športe a zároveň manažéra projektu IntegriSport Erasmus+, pána Norberta Rubicseka D.J.

 Prijatie spoločného vyhlásenia predchádzalo medzinárodnému semináru k projektu IntegriSport Erasmus+, ktorý sa uskutočnil 23. – 24. septembra 2020 v Bratislave za účasti subjektov zainteresovaných na boji proti manipulácii športových súťaží, ako aj vedúcich predstaviteľov medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti športu a športových stávok.

„Manipulácia športových súťaží a s ňou súvisiace úplatkárstvo, ovplyvňovanie zápasov, doping, stávkové podvody, pranie špinavých peňazí, ovplyvňovanie usporiadania športových podujatí, či medzinárodná zaangažovanosť zločineckých skupín, patria k najzávažnejším  hrozbám, ktoré zásadným spôsobom narúšajú hodnoty integrity a zásadu fair play v športe,“ deklaruje spoločné vyhlásenie proti manipulácii športových súťaží. 

Zriadenie účinnej platformy koordinácie a spolupráce medzi zainteresovanými subjektami predpokladá aj Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží, z hľadiska vzájomnej výmeny informácií, sprostredkovania skúseností a najnovších poznatkov, ako aj v perspektíve prezentácie národných profesionálnych záujmov v synergii so strategickými cieľmi európskych partnerov eliminovať hrozby manipulácie športových súťaží a  podporovať budovanie kultúry integrity v európskom priestore.

„Uvedomujeme si, že v boji proti manipulácii športových súťaží dokážeme vyhrávať len s Vašou podporou a spoluprácou, preto oceňujeme Váš záujem a snahu prijatím spoločného vyhlásenia prispieť k  vzájomnej spolupráci a  posilneniu odhaľovania a  vyšetrovania trestných činov súvisiacich s manipuláciou športových súťaží vo vecnej  príslušnosti národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru“ uzavrel stretnutie manažér projektu za Slovenskú republiku, plk. JUDr. Attila Zajonc, PhD., z národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.

Riaditeľka SADA PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. sa vyjadrila že "Antidopingová agentúra SR oceňuje záujem riešiť problematiku manipulácie športových súťaží ako ďalšieho negatívneho javu v športe prostredníctvom vytvorenia národnej platformy. Sme pripravení ako organizácia zriadená vo verejnom záujme poskytnúť naše skúsenosti a procesy, ak bude vôľa zriadiť túto platformu ako súčasť Antidopingovej agentúry SR. Negatívne javy v športe už v dnešnej dobe nemôžeme riešiť samostatne, práve naopak, je dôležité k nim pristupovať komplexne a neoddeľovať ich. Predovšetkým v oblasti prevencie sa postupne môže budovať národný program boja proti negatívnym javom v športe spoločne s viacerými organizáciami v rámci jednej národnej platformy. " 

Integrity


20200923_120326
icon
  • img
  • img
  • img
  • img