Rodčenkovov antidopingový zákon

20.11.2020
CEADO vyjadrila obavy vzhľadom na rozhodnutie senátu Spojených štátov prijať Rodčenkovov antidopingový zákon 2019. CEADO v princípe podporuje všetky legislatívne úsilia v boji proti dopingu na celom svete.

Viac a viac krajín poukazuje na výborné praktické skúsenosti po implementácii antidopingových pravidiel do legislatívy. Žiaden národ však doteraz nepresadzoval trestnú právomoc na základe dopingových činov, ktoré sa udiali mimo národného územia. Z pohľadu CEADO bude mať Rodčenkovov zákon negatívne dôsledky na celosvetový antidopingový systém ohrozením harmonizácie pravidiel, ktoré sú pilierom globálneho systému WADA. „Prekrývajúce“ sa zákony oslabia snahu o vytvorenie jednotného súboru antidopingových pravidiel pre všetky zúčastnené strany v športe.

CEADO sa obáva nielen jednostranného uplatňovania trestnej právomoci USA na celom svete , ale aj rizika vystavenia informátorov trestnému stíhaniu.

CEADO, WADA a iné zúčastnené strany z celého sveta si totiž kladú otázku, prečo tento americký zákon, ktorý má chrániť športovcov a žiada o právomoc v zámorí, vylúčil profesionálne a vysokoškolské súťaže, ktoré sú ukážkou športu v USA? Ak tento zákon nie je dostatočne dobrý pre americký šport, prečo ho má potom zavádzať zvyšok sveta?
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img