Projekt SADA: Naučíme vás, ako správne používať výživové doplnky

25.05.2020
Výživové doplnky sú každodennou hrozbou nielen pre začínajúcich, ale aj profesionálnych športovcov. Stále je totiž malý počet tých, ktorí myslia na to, že doplnky môžu obsahovať aj viaceré zakázané látky. Ich nepremyslené užívanie môže mať dokonca negatívny vplyv na športový výkon. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) sa preto rozhodla pripraviť unikátny leták, v ktorom vysvetľuje jednotlivé riziká.

Orientovať sa v širokej ponuke výživových doplnkov, ktorú v dnešnej dobe ponúka trh, je náročné. Dokonca aj niektorí odborníci priznávajú, že môžu mať problém udržať si prehľad v ponuke. Vedúci oddelenia testovania a prevencie Tomáš Pagáč preto inicioval vznik špeciálneho online letáka.  „Postupne vo mne začala dozrievať myšlienka, že nestačí športovcom povedať, že výživové doplnky môžu obsahovať zakázané látky, ale je nevyhnutné začať riešiť túto problematiku v širšom zmysle,“ odôvodnil svoj krok Pagáč.

Panuje všeobecná nevedomosť
SADA sa chce spolu s odborníkmi, ktorých prizvala k spolupráci, zamerať na dve základné otázky - na základe akého mechanizmu fungujú doplnky a aké sú princípy či úskalia ich užívania. Hlavným cieľom je teda športovcom vysvetliť, aké látky konkrétne skupiny doplnkov obsahujú a ako ich správne užívať. „Hlavná myšlienka nášho projektu o výživových doplnkoch je poskytnúť športovcom informácie nielen o dopingovej kontrole a zozname zakázaných látok, ale aj o niečom, s čím prichádzajú do kontaktu každý deň,“ vysvetlil Tomáš Pagáč. Agentúra postupne pripraví sériu článkov, ktoré sa budú zaoberať jednotlivými skupinami výživových doplnkov. Prvý online leták je venovaný iónovým nápojom.
O tom, že mladí športovci si neuvedomujú dôsledky užívania doplnkov výživy, hovorí aj pilotný prieskum, na ktorého tvorbe sa podieľal odborník Milan Sedliak.Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že panuje všeobecná nevedomosť o výživových doplnkoch aj u skúsených športovcov. Česť výnimkám. Veľakrát majú skreslené informácie o ich účinku a možných rizikách, ale takmer žiadne o regulácii či legislatíve doplnkov, o dopingových rizikách ani nehovoriac,“ uviedol tvorca publikácie Doping v športe.
Za najrizikovejšiu skupinu výživových doplnkov považuje tie hormonálneho charakteru. „Počet nielen športovcov užívajúcich tieto látky je prekvapujúco veľký a to máme informácie len o špičke ľadovca,“ prezradil Sedliak.

Najlepšia je konzultácia s odborníkmi
Pre lepšie orientovanie v množstve doplnkov odporúča Milan Sedliak konzultácie s odborníkmi. V rámci možností je takisto dôležité sledovať databázy testovaných doplnkov. Dobrým zdrojom je Kolínsky list. Problém je, že v ňom nie sú uvedené všetky doplnky predávané u nás. Druhý problém je, že ani ak je doplnok na tomto zozname, neznamená to nulové riziko,“ vysvetľuje špecialista na výživové doplnky. Užívanie je podľa neho najlepšie konzultovať s odborníkom. „Do budúcnosti pripravuje Slovenská spoločnosť pre športovú výživu sériu vzdelávacích materiálov aj pre športovcov,“ dodáva Sedliak.
S propagáciou online letáka pomáhajú agentúre aj známi športovci a zväzy. Viacnásobná olympijská medailistka, bývalá biatlonistka Nasťa Kuzminová dokonca natočila pre agentúru špeciálne video. „Výživové doplnky vedia pomôcť, ale nie je jednoduché orientovať sa v ich širokej škále. Predovšetkým mladým športovcom radím, aby sa začali v tejto oblasti vzdelávať. Každý športovec sám nesie zodpovednosť za to, čo sa dostáva do jeho tela,“ hovorí Nasťa, ktorá pridáva odporúčanie mladým športovcom: „Nezabúdajte, že výživové doplnky nie sú náhrada vyváženej stravy, majú ju len dopĺňať.“ 

Online leták o výživových doplnkoch
icon
  • img
  • img
  • img
  • img