Porušenie antidopingových pravidiel môže nahlásiť prakticky ktokoľvek

04.04.2022
Antidopingová agentúra SR (SADA) sa chce v tomto roku zamerať na nahlasovanie dopingu v športe. V praxi to znamená, že prostredníctvom webu môže podozrenie z porušenia pravidiel nahlásiť nielen športovec, ale aj členovia tímu či klubu.

Všeobecne je známe porušenie antidopingových pravidiel užitím zakázanej látky. Málokto však vie, že možností, ako porušiť tieto pravidlá, je až jedenásť. Viac o tom, ako chce SADA odhaľovať tieto porušenia, prezradila v rozhovore jej riaditeľka Žaneta Csáderová. 

Čo je potrebné urobiť, keď máme podozrenie z dopingu?
Svetová antidopingová agentúra WADA má spustenú vlastnú osvedčenú platformu, ktorou sme sa inšpirovali a na našej stránke www.antidoping.sk sme vytvorili podobnú platformu. Na lište v pravom hornom rohu je výrazná oranžová záložka „nahlásiť doping“. Po rozkliknutí sa oznamovateľ dozvie, že všetky informácie sú dôverné. Oceníme každú iniciatívu, ktorá pomôže odhaliť akúkoľvek formu dopingu. V samotnom formulári oznamovateľ najskôr vyberie aký typ porušenia chce nahlásiť. K dispozícii má dvanásť možností vrátane porušenia povinnosti nahlásiť miesto pobytu, nenahlásenia miesta pobytu, či obchodovania alebo pokusu o obchodovanie so zakázanou látkou, ale napríklad aj zakrývanie skutočnosti.
Za doping už nie sú postihovaní len športovci... 
Presne tak, aj z toho dôvodu oznamovateľ už pri vypĺňaní formulára uvedie, či ide o športovca, trénera, lekára, fyzioterapeuta alebo iného člena realizačného tímu.

Existuje možnosť nahlásiť podozrenie z dopingu anonymne?
Sme si vedomí, že ide o mimoriadne citlivú záležitosť. Vážime si, že sa nájdu odvážlivci, ktorí nahlásia doping. Boli by sme radi, keby sa tieto počty každým rokom zvyšovali, aj preto existuje možnosť nahlásiť podozrenia z dopingu anonymne. Po nahlásení nasleduje fáza preverovania a identifikovania. Nahlasovanie dopingu nám pomáha aj pri plánovaní dopingových kontrol. Ak vieme, že je niekde problém, môžeme sa na to zamerať, čo zvyšuje efektivitu odhaľovania dopingu. Systém má na starosti konkrétny zamestnanec antidopingovej agentúry. Ako jediný má pristúp k portálu a s údajmi narába citlivo na základe smernice. Ak príde oznámenie, posunie ho na oddelenie testovania a vyšetrovania, ktoré sa začne podnetom zaoberať.

Možno niektorí váhajú s nahlásením práve z obavy o zachovanie anonymity. Čo robiť v takom prípade?
Ochrana oznamovateľa musí byť zachovaná za každých okolností. Spolupracujeme s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a stále rozširujeme možnosti našej spolupráce. Tento úrad má totiž implementované nástroje, vďaka ktorým vieme zachovať anonymitu. 

Čo v prípade, že porušenie vykazuje známky trestného činu?
V tom prípade to posúvame orgánom činným v trestnom konaní. Týka sa to napríklad úplatkárstva, korupcie alebo tvrdenia, ktoré nezahŕňa priamo doping. Boli by sme radi, keby sa o možnosti nahlásiť porušenie pravidiel športovci dozvedeli aj prostredníctvom zväzov či klubov. Všetci spoločne sa tak môžu podieľať na čistote športe. Ak by sme sa štatisticky zamysleli, či je viac tých čo dopujú ako tých, čo nedopujú, tak samozrejme, že je viac tých, ktorí nedopujú. Práve preto je zložité nájsť ihlu v kope sena. My sa však stále budeme snažiť rozbíjať hniezda a skupinky, ktoré by intenzívne porušovali tieto pravidlá.
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img