Odborníkov SADA pritiahol do Golianova žuvací tabak

25.08.2023
Na začiatku unikátneho projektu bol problém so žuvacím tabakom, ktorý dnes riešia viaceré školy. Pedagóg Martin Záhorský si vyhľadal na internete webinár antidopingovej agentúry a po prvej prednáške vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby. V rozhovore s Martinom Záhorským sa dozviete hlavné prínosy celoročnej spolupráce pre študentov, učiteľov, ale aj rodičov.

Vaša škola je prvou na Slovensku, ktorá sa zapojila do projektu Fair Play. Čo bolo pre vás osobne najväčším prínosom?
Na úplnom začiatku bol môj osobný kontakt so žuvacím tabakom na škole. Potom som našiel na portáli skolskysport.sk webinár: Nikotín a žuvací tabak. Webinár Tomáša Pagáča bol pre mňa veľmi prínosný, po jeho skončení som kontaktoval priamo Tomáša a dohodli sme si prednášku na škole. Po našom prvom stretnutí sme spolu premysleli, naplánovali a dali na papier celoročný projekt pod názvom Fair Play. Súčasťou boli prednášky od odborníkov pre našich žiakov na rôzne témy: fair play v živote, nikotín, energetické nápoje alebo výživové doplnky. Najväčší prínos pre mňa mal celý projekt hlavne v tom, že som si rozšíril obzory, získal množstvo nových informácií a  svojich žiakov som spoznal aj po inej stránke.

V projekte Fair Play budete pokračovať aj v najbližšom školskom roku. Aké témy ste zvolili?
Zvolili sme si motto projektu „V zdravom tele, zdravý duch“. Prednášky, projekty a aktivity chceme zamerať na zdravý životný štýl, zdravú výživu, potrebu pohybu. Ruka v ruke s telesným zdravím ide aj to duševné. Preto máme rozpracované aj besedy s detskými psychologičkami. Keďže počas obdobia korony boli žiaci viac pozatváraní doma, stratili určité pohybové návyky. Na hodinách telesnej a športovej výchovy vidíme, že tie dva roky pasivity narobili množstvo škôd a žiaci majú často problémy aj s jednoduchými cvikmi.

Čím konkrétne vás najviac prekvapili vaši študenti?
Viackrát sa nám počas prednášok stalo, že sme s Tomášom na seba len pozerali, keď sa žiaci rozrozprávali o rôznych témach. Keďže žijeme v digitálnej dobe, vedia si vyhľadať veľa informácií a sú naozaj „sčítaní“. Osobne mňa ani nie prekvapili, ale skôr potešili. Mal som radosť, keď som videl ich zanietenie pri práci na svojich projektoch, videl som, že im niečo nešlo, ale nevzdali to a hľadali riešenia. Možno jedno prekvapenie bolo pre mňa, že tieto práce robili žiaci dobrovoľne, prihlásilo sa ich takmer 30. Tvorili po vyučovaní, stretávali sa u niekoho doma, často chodili konzultovať do školy aj v poobedných hodinách.
 
Študenti a odborníci v rámci projektu rozoberali rôzne témy, napríklad útok na Zámockej ulici. Ktorú tému si vyžiadali sami a o čom bola najväčšia diskusia?
Útok na Zámockej alebo aj tragédia na Zochovej vyplynuli spontánne z diskusie. Nás v škole teší, že žiaci vnímajú svoje okolie a aj veci, čo sa dejú okolo nich. Je výborné, že si vytvárajú názory a postoje aj na takéto ťažšie témy.
Medzi chlapcami boli najžiadanejšie informácie o výživových doplnkoch. Sú vo veku, kedy sa starajú o svoje telo, cvičia, navštevujú posilňovne alebo fitness centrá. Pre nich bolo poučné počuť názory ľudí, ktorí dopodrobna vedia z čoho sa doplnky skladajú, čomu v tele pomáhajú alebo naopak škodia.

Najväčšiu diskusiu sme mali asi na tému alkohol, tabak a marihuana. Žijeme v dobe, kedy na deti z televízie alebo internetu vyskakujú informácie o legalizácií či dekriminalizovaní marihuany. Musíme medzi nimi robiť osvetu aj o týchto témach, lebo vždy je lepšie investovať čas a úsilie do prevencie, ako potom počítať škody a vysporiadať sa s nimi. Aj preto som rád, že takýto projekt tu je a naša škola bola prvou lastovičkou na Slovensku.

Spomínali ste, že na škole ste mali skúsenosti so žuvacím tabakom. Ako je to s energetickými nápojmi a liekovými výzvami, ktoré aktuálne „hýbu“ svetom tínedžerov?
Problém so žuvacím tabakom sa nám podarilo vyriešiť, ale neklameme si, že by zo školy zmizol. Avšak nemáme indície, že by ho žiaci nosili a užívali v škole. Energetické a možno aj sladené nápoje sú samostatná kapitola. Vyložene energetické nápoje sú na škole zakázané, takže v škole ich žiaci mať ani konzumovať nesmú. Vieme, ale o tom, že keď behajú spolu po vonku, tak si bežne „energeťáky“ kupujú a berú ich ako súčasť pitného režimu. Liekové a podobné výzvy zo sociálnych sietí nás chvalabohu obchádzajú. S Tomášom sme mali aj prednášku na túto tému a veľmi citlivo a erudovane žiakom priblížil všetky úskalia a nebezpečenstvá týchto výziev.

Podobné projekty majú význam, preto verím, že na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR získajú podporu a odštartujú na celom Slovensku. Chcel by som poďakovať našej pani riaditeľke Jane Ferenczyovej, ktorá nás všetkom podporovala a rovnako som rád, že zelenú dala projektu aj riaditeľka SADA Žaneta Csáderová. Bez zanietenia Tomáša Pagáča by nič podobné nevzniklo. Veľké ďakujem patrí aj jeho kolegom Kamile Chomaničovej a Kristiánovu Slížovi za obohacujúce prednášky.
 
Aký prínos mal projekt Fair Play pre ZŠ v Golianove? 
Študenti:
Pri tvorbe projektov sa naučili pracovať s informáciami, overovať si ich, získavať nové zdroje. Vyskúšali si, aké je to prednášať svoje práce pred inými žiakmi, učiteľmi či rodičmi. Získali množstvo nových skúseností a zručností, ktoré môžu využiť v budúcnosti.

Učitelia: 
Rovnako ako sa žiaci získali nové poznatky z rôznych oblastí. Niektorí priamo spolupracovali so žiakmi na tvorbe projektov v pozícií mentorov. Učitelia na slovenskom jazyku koordinovali slohové práce žiakov na tému fair play, na výtvarnej výchove zasa žiaci tvorili erby školy. Toto všetko by sa nedalo robiť bez podpory pedagógov.

Rodičia: 
Od rodičov boli výborné odozvy na prednášku Tomáša Pagáča, na ktorej rozoberali problémy z každej oblasti (lieky, zdravá výživa, tabakové výrobky a pod.).
 
Rodičov sme zapojili aj do tzv. podprojektu – Spolu sme škola. Priamo nadväzoval na projekt Fair Play. Žiaci si vybrali rôzne témy a vytvárali prezentácie alebo postery. Išlo napríklad o témy: energetické, sladené nápoje, elektronické cigarety, tabak, nikotín, dopingoví hriešnici, slávne príbehy o fair play v športe. Žiaci sa toho chopili perfektne, bolo vidieť, že nad prácami strávili množstvo času. Výsledkom bola prezentácia prác pred rodičmi a učiteľmi. Odmenou bol potlesk od rodičov, ktorý žiakov mimoriadne potešil.


20221109_171052

306791011_1875624135941190_6793857529804110104_n

313003811_1873975166106087_4802343544406749239_n

313254126_1875623869274550_3127480373902908995_n

313288219_1875623415941262_8129149247308906305_n

 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img