Odborníci SADA začali vzdelávať už aj učiteľov

16.12.2020
Práca národnej antidopingovej agentúry už dávno nie je len o dopingových kontrolách. Kým v minulosti sa kládol veľký dôraz práve na odbery, v súčasnosti sa pozornosť sústreďuje aj na vzdelávanie, prevenciu a rekreačných športovcov.
Odborníci z antidopingových agentúr sa začali zameriavať na osvetu laickej verejnosti, ktorá v ostatnom čase začína byť dôležitejšia, ako osveta profesionálnych športovcov. Špecialisti sú si totiž vedomí, že každá krajina má výrazne väčší počet rekreačných športovcov, pri ktorých je riziko užívania látok, ktoré im ubližujú, oveľa väčšie. Navyše profesionálni športovci sa častokrát orientujú v problematike zakázaných látok a výživových doplnkov na vysokej úrovni a majú okolo seba ľudí, s ktorými môžu konkrétne látky konzultovať.  
Nízka cena a dostupnosť zakázaných látok
Nevedomosť rekreačných športovcov a verejnosti bola jedným z dôvodov prečo agentúra spustila unikátny projekt vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl, ale takisto aj ostatných pedagogických pracovníkov. „Dostupnosť nebezpečných látok je pre konzumenta čoraz jednoduchšia. Keďže anaboliká, stimulanciá a rôzne iné zakázané látky sú navyše lacné, experimentujú s nimi bez toho, aby si overili vplyv na zdravie.  Problémom je, že sa to posúva stále do nižších vekových kategórií,“ vysvetľuje Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR a dodáva: Veľkým problémom sú z pohľadu učiteľov aj energetické nápoje. Preto sami navrhli vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých by žiakom vysvetlili práve užívanie energetických nápojov a vplyv na mladý organizmus. Aj to je jedným z dôvodov, prečo chceme učiteľov telesnej výchovy detailnejšie oboznámiť s týmito nástrahami a konkrétnymi potravinami, ktoré sú nebezpečné. Druhým problémom sú lieky, pretože v súčasnosti sa objavujú mnohé „fejkové“ lieky a lekárne. Trh je veľmi veľký.“
Energetické nápoje - hrozba pre mládež
Online seminár vnímajú pedagógovia ako výbornú pomôcku pre zorientovanie sa v štruktúre antidopingovej agentúry, v antidopingových pravidlách, ale najmä v skupinách zakázaných látok. Učitelia a pedagógovia potvrdzujú súčasný trend, že energetické nápoje sa stávajú súčasťou pitného režimu čoraz mladších žiakov. „V minulosti som pracoval ako vychovávateľ na stredoškolskom internáte a pitie energetických nápojov bolo takmer u všetkých žiakov na dennej báze. Mal som pocit, že niektorí žiaci energetické nápoje aj raňajkujú, resp. ich mali v rámci vyučovania ako pitný režim,“ hovorí Ján Tomko z Centra voľného času Junior v Banskej Bystrici a pokračuje: „Myslím si, že nadmerné pitie energetických nápojov mládeže je z dôvodu ich mylnej predstavy o možnosti doplnenia energie a zlepšenia výkonu, či už v škole pri učení, respektíve pri pohybovej aktivite. Taktiež nemajú dostatočne množstvo informácií o škodlivosti týchto nápojov na ľudský organizmus.“
 Steroidy berú už aj 15-roční tínedžeri
Podľa odborníkov je pitie energetických nápojov veľkým problémom už v kategórii 11-ročných žiakov. 15-roční tínedžeri následne prechádzajú na užívanie steroidov. V oboch prípadoch je veľkou motiváciou fakt, že sa chcú takpovediac ukázať pred rovesníkmi. Učím na strednej škole a približne desať rokov dozadu sme mali prváka, ktorý mal na bicepsoch strie. Na svoj vek bol neprirodzene svalovo 'vyvinutý', už na pohľad bolo jasné, že to nie je len cvičením. Raz som ho trošku podpichla, že načo sú mu tie hory svalov, keď nedostanú jeho telo na hrazdu výmykom. Viem, že ostatní chlapci tušili, ako ich získal a neobdivovali ho,” hovorí o svojich skúsenostiach z praxe Janka Gabajová zo SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach. “Sú, bohužiaľ, aj takí žiaci, ktorí raňajky nahrádzajú cigaretou a energetickým nápojom. Nie je ich veľa, ale paradoxne, pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Raz som bola nútená privolať RZP, lebo žiak si dal pred vyučovaním dva energetické nápoje a dve cigarety, vzápätí klesol na podlahu pri dverách kabinetu, keď mi prišiel oznámiť, že sa necíti dobre,” dodáva stredoškolská učiteľka Janka Gabajová.
 Motivácia k zdravému životnému štýlu
Odborníci na antidoping aj pedagogickí pracovníci sa zhodujú v tom, že užívanie zakázaných látok bude čoraz väčším problémom. Mladí ľudia nemajú dostatočné množstvo informácií o škodlivosti týchto látok na ľudský organizmus. Preto je dôležité, aby sa o problematike otvorene s mladými ľuďmi diskutovalo. „Na základe tohto pozitívne vnímam skutočnosť, že antidopingová agentúra spustila projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov, resp. učiteľov TV, ktorí môžu pri získaní odborných vedomostí v danej oblasti veľmi účinne motivovať mladých ľudí k správnemu životnému štýlu a upozorňovať na nebezpečenstvo rizík užívania zakázaných látok,“ zhrnul na záver Ján Tomko z CVČ Junior v Banskej Bystrici.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img