Memorandum o spolupráci medzi FaF UK a SADA

17.10.2017
Memorandum je založené na inovatívnom partnerstve, na princípoch vzájomnej výhodnosti a snahe o dosiahnutie nového poznania v oblasti vedy, ako neoddeliteľnej súčasti špičkového vysokoškolského a postgraduálneho vzdelávania a bude podpísané dňa 17. októbra 2017 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na dobu neurčitú.
 
  1. Tlačová správa - Memorandum FaF UK a SADA Pozrieť dokument

 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img