Lucia Zagyi: Komisárka, ktorú napĺňa šport nielen v práci

23.03.2021
Lucia Zagyi pôsobí v Antidopingovej agentúre SR ako dopingová komisárka. Okrem toho pracuje ako fyzioterapeutka. O svojej práci hovorí, že ju napĺňa. Ak práve nepracuje, venuje sa športu aj vo voľnom čase. 

Čo je vo vašej kompetencii v rámci antidopingovej agentúry?
V antidopingovej agentúre som začala pracovať ako komisár pre krvné odbery-BCO (bloodcontrolofficer). Mojou náplňou bolo odobrať športovcovi krv a zabezpečiť správny postup pri balení vzoriek do transportných boxov podľa správnych antidopingových postupov. Na kontroly som chodila vždy vo dvojici s druhým komisárom, ktorý zodpovedal za celú misiu aj s odberom moču. Postupne som sa zaučila aj na odber moču a správne postupy pri rôznych situáciách. Po polroku som spravila skúšky na komisárku DCO (doping controlofficer). Teraz môžem chodiť na misie aj sama, keďže som plnohodnotný komisár.

Predpokladám, že vaše hlavné povolanie je iné...
Momentálne pracujem ako fyzioterapeutka na klinike Fyzioklinik. Snažím sa využívať svoje vedomosti zo školy zdravotnej sestry, FTVŠ a samozrejme fyzioterapie. Za možnosť pracovať na klinike som vďačná a veľmi si to vážim. Okrem toho sa venujem aj trénovaniu, no prácu inštruktorky momentálne nemôžem vykonávať. Cez prvú vlnu som sa snažila robiť tréningy online, ale nie je to ono. Radšej mám interakciu s klientami. Moja práca ma neskutočne napĺňa. Keď som doštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu UK odbor Regenerácia, nemali sme na Slovensku uplatnenie. Náš odbor neexistoval. A tak som hľadala niečo tomu príbuzné. Išla som na školu fyzioterapie a neľutujem. Našla som, čo som hľadala. Fyzioterapia v sebe zahŕňa kus zdravotníctva a kus telesnej výchovy. Zároveň je veľmi inšpiratívna a rozmanitá, je to krásna práca. Núti vás stále sa vzdelávať a hľadať príčiny vzniku ľudských ťažkostí. Fyzioterapeut musí byť inšpiratívny pre klientov, ale zároveň sa sám musí inšpirovať klientami. Je to vzájomne.

Máte popri pracovných povinnostiach čas venovať sa športu aj vo voľnom čase?
Aktívne sa momentálne venujem nordicwalkingu, ktorý sa snažím naučiť nielen ako klient, ale aj ako inštruktor. Na klinike máme plán viesť nordicwalking tréningy, keď to umožní situácia.Voľnočasové športy praktizujem so svojimi deťmi, ktoré tiež veľmi radi športujú. S manželom sa ich snažíme naučiť všestrannosti. Takže vždy, keď je to možné, sme v prírode a športujeme.

Foto_07_Zagyi


Foto_06_Zagyi
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img