Dopingoví komisári a športovci po prvý raz zoči-voči

09.08.2019

Akým kľúčom si vyberajú komisári športovcov na dopingovú kontrolu? Môže mať športovec prístup k výsledkom svojich dopingových testov? To sú dve najčastejšie otázky, ktoré zaujímajú samotných športovcov v súvislosti s dopingovými kontrolami. Antidopingová agentúra SR (ADA SR) pripravila unikátny projekt, v rámci ktorého si môžu priamo športovci a dopingoví komisári  vzájomne odpovedať na kľúčové otázky.  
     Hoci dopingové kontroly sú neoddeliteľnou súčasťou života profesionálneho športovca, pre obe zúčastnené strany ide o mimoriadne citlivú záležitosť. Hlavnú úlohu preto zohrávajú komunikácia a vzájomné pochopenie. Práve to bolo dôvodom, prečo sa riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová rozhodla pozvať na školenie dopingových komisárov aj športovcov. „Je pre nás dôležité vysvetľovať športovcom jednotlivé kroky a postupy, ktoré musí robiť komisár počas dopingovej kontroly. Chceme, aby im rozumeli, ale takisto, aby komisári pochopili, ako vnímajú tieto procesy športovci. Rada by som pokračovala stretnutiach, myslím, že to pre obe strany prináša množstvo pozitív,“ hovorí Žaneta Csáderová. 
     Športovci by mali pochopiť, že komisár je vyškolený odborník a robí si svoju prácu. Na druhej strane, komisári by mali byť trpezliví a brať ohľad na to, že športovec je po výkone, môže byť frustrovaný, vystresovaný alebo kontrola trvá dlhšie, ako je bežné. Vrcholoví športovci sa musia naučiť žiť s tým, že dopingová kontrola je súčasťou ich života. „Samozrejme, z kontroly môžu vyplývať rôzne situácie, ktoré nie sú pre športovca ani pre komisára príjemné. Tým pádom to môže pôsobiť na psychiku najmä mladého a neskúseného športovca. Základom práce na sebe samom a svojich výkonoch je však to, že ak športovec pozoruje, že niečo negatívne ovplyvňuje jeho športové výkony, začne to aktívne a konštruktívne riešiť,“ hovorí psychologička Petra Pačesová.

Športovci kladú otázky komisárom 
     Najčastejšou otázkou, ktorá na stretnutí s dopingovými komisármi zaujímala športovcov bol kľúč, podľa ktorého sa rozhodujú, kto pôjde na dopingovú kontrolu. Športovci sa takisto zaujímali o to, či sa môžu dostať k podrobným výsledkom svojej dopingovej kontroly. Zakázané látky sú stále príťažlivou témou. Dopingoví komisári odpovedali športovcom, prečo sú niektoré z nich na zozname, keď nezvyšujú samotný výkon a na druhej strane, ako je možné, že si ich môže ktokoľvek kúpiť cez internet. 
     Komisári sa snažili športovcov vtiahnuť do svojich procesov a zároveň ich pochopiť. Nie je vylúčené, že v krátkej budúcnosti budú mať dopingoví komisári interaktívne školenia, počas ktorých si modelovo vyskúšajú pochybenia počas kontroly a následné kroky, ktoré by mali vykonať. Tieto modelové situácie by mohli pripraviť začínajúcich komisárov na možné situácie, ktoré môžu vzniknúť počas samotnej kontroly. Práve nováčikovia môžu zostať zaskočení z reakcií športovca a pod vplyvom stresu a urobiť napríklad chybu v protokole. „Myslím, že agentúra má k tejto otázke pozitívny a aktívny prístup. V práci komisára sa totiž môže objaviť viac konkrétnych faktorov, na ktoré by mal byť pripravený. Je dôležité, aby komisári vedeli správne reagovať na správanie športovca tak, aby  zbytočne neeskalovalo napätie, aby vedeli pracovať so svojou úrovňou stresu, s prípadnou agresiou športovca, pri pokuse športovca o podvod a tiež aby ovládali zásady vhodnej komunikácie,“ vraví Petra Pačesová.

Športovci ako súčasť tvorby zákonov
     Jedným z cieľov ADA SR je zapájať športovcov do tvorby kódexov a právnych noriem. Svetová antidopingová agentúra (WADA) razí teóriu, že športovci by mali mať právomoci ohľadom politiky svetového a národného antidopingového programu. „Mnoho národných antidopingových agentúr vytvorilo svoju vlastnú komisiu športovcov. Keď som skúmala možnosti, ktoré máme na Slovensku, zdalo sa mi rozumnejšie spojiť sa so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), ktorý je strechou nášho športu,“ vraví riaditeľka ADA SR Žaneta Csáderová.  Zástupcom komisie športovcov SOŠV pre antidoping sa stal sánkar Jakub Šimoňák. Najväčší problém vidí v nedostatočnom vzdelávaní športovcov o dopingu, ale takisto aj v oblasti práv a povinností. „Byť športovcom neznamená reprezentovať len krajinu,  ale aj reprezentovať seba v duchu čistého športu. V pozícii zástupcu športovcov zbieram skúsenosti a poznatky, no takisto aj to, čo športovcov zaujíma alebo trápi v oblasti dopingu. Chcel by som pomôcť antidopingovej agentúre dostávať problematiku dopingu viac do povedomia športovej verejnosti, aby sa začala sama o tieto témy zaujímať,“ hovorí Jakub Šimoňák. Športovci by tak mohli byť súčasťou tvorby nového medzinárodného antidopingového kódexu, ktorý sa bude meniť už o dva roky.

15044

icon
  • img
  • img
  • img
  • img