Dopingová komisárka Ivana Pospiš: Pandémia zasiahla do testovania, počet kontrol výrazne klesol

25.05.2020
Dopingová komisárka Ivana Pospiš aktívne testuje športovcov priamo počas pandémie koronavírusu. Opatrenia hodnotí pozitívne a prijala by ich aj do budúcna.

Zažili ste testovanie športovcov počas pandémie koronavírusu. V čom je podľa vás najväčší rozdiel oproti testovaniu za bežných podmienok?
Ako prvá som bola vyslaná na testovanie športovcov počas pandémie. V prvom kroku som musela vyplniť formulár pre agentúru ohľadne môjho zdravotného stavu. Následne som obdržala opatrenia, ktoré musia dopingový komisár a športovec dodržiavať pri odbere vzorky. Od Antidopingovej agentúry Slovenska som dostala ochranné pomôcky k testovaniu športovcov. Testovanie prebieha momentálne v domácich podmienkach.

Myslíte, že opatrenia, ktoré boli v súvislosti s koronavírusom prijaté pri dopingovom testovaní, boli postačujúce?
Opatrenia prijaté agentúrou boli postačujúce a veľmi podrobne spracované, aby chránili dopingového komisára aj športovca. Športovcovi dávame dotazník, kde sa ho pýtame, či bol v domácej karanténe po návrate zo zahraničia a či bol testovaný na COVID-19, aký mal výsledok testu. Dopingový komisár je povinný pred testovaním dezinfikovať okolie aj veci, ktoré bude používať počas odberu. Informuje o postupe aj športovca, aby nedošlo ku kontaminovaniu vzorky. Športovec aj komisár majú počas celého procesu rúško a rukavice.

Ako ovplyvnila pandémia počet vykonaných kontrol, či už súťažných alebo mimosúťažných?
Pandémia ako COVID-19 veľmi zasiahla do testovania, počet kontrol výrazne klesol. Momentálne sa vykonávajú iba mimosúťažné kontroly, nakoľko súťaže a podujatia museli byť zrušené alebo presunuté na neurčito.

Aká je situácia v týchto dňoch? Stále prebieha testovanie za zvýšených hygienických podmienok alebo sa opatrenia už trocha uvoľňujú?
Aj keď sa obmedzenia postupne uvoľňujú, my naďalej dodržiavame zvýšené hygienické opatrenia, aby sme chránili športovcov aj samých seba. Myslím si, že opatrenia, ktoré agentúra nastavila sú výborné a možno by nebolo zlé niektoré z nich ponechať aj do budúcna.
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img