Dôležité zmeny v užívaní glukokortikoidov

28.06.2021
Injekčná aplikácia glukokortikoidov bude od budúceho roka zakázaná vo všetkých prípadoch podania. Keďže glukokortikoidy sú vďaka svojim analgetickým a protizápalovým účinkom často zneužívané na doping, Svetová antidopingová agentúra (WADA) sa rozhodla rázne zakročiť.

V súčasnosti sú glukokortikoidy zakázané počas súťaže v prípade, že sú podané orálne, intramuskulárne, intravenózne alebo rektálne. Lokálne podanie, napríklad intraartikulárny opich alebo dermálne podanie je povolené.

Glukokortikoidy sú známe tým, že ovplyvňujú metabolizmus a majú protizápalové účinky. Z toho dôvodu po nich športovci často siahajú aj priamo počas súťaží, pričom najčastejšie využívajú injekčnú formu podania. Keďže glukokortikoidy ovplyvňujú v tele viacero systémov, môžu mať mnohé nežiadúce účinky. WADA preto od januára budúceho roka schválila zákaz akéhokoľvek injekčného podávania počas súťaže. „Glukokortikoidy majú potenciál zlepšiť športový výkon, no takisto môžu poškodiť zdravie športovca. Okrem intravenózneho a intramuskulárneho podania tak budú zakázané všetky ďalšie injekčné spôsoby podania ako napríklad do kĺbu,“ vysvetľuje doktorka farmácie Kamila Chomaničová.


Nové „vymývacie doby“

V priebehu tohto roka by sa mali športovci, zdravotníci a celý sprievodný personál oboznámiť aj s novými tzv. vymývacími dobami. V praxi to znamená, že by sa mali naučiť, ako dlho pred súťažou je nutné konkrétny glukokortikoid vysadiť. „Stanovia sa aj prahové koncentrácie pre jednotlivé glukokortikoidy. Napríklad pre Triamcinolone bude stanovená najnižšia hranica  15 ng/ml, no v prípade Prednisolonu pôjde o hranicu 100 ng/ml a Predinsonu až 300 ng/ml. Nezohľadňuje sa teda doterajšia hranica, ktorá je 30 ng/ml pre všetky glukokortikoidy rovnako,“ hovorí Kamila Chomaničová. 

Cieľom týchto zmien je zistiť skutočný potenciál zneužívania glukokortikoidov, no takisto efektívnejšie plánovať glukokortikoidovú liečbu a minimalizovať riziko pozitívneho dopingového nálezu.

Nové tzv. vymývacie doby tiež určujú, že pri orálnom užívaní stačí glukokortikoidy vysadiť 3 dni pred súťažou. Výnimkou je Triamcinolon, kde je to až 10 dní. Pri intramuskulárnom podaní sa táto doba   pohybuje od 5 do 60 dní. Pri lokálnom podaní injekčnou formou sú zas to 3 dni, avšak Triamcinolon, Prednisolon a Prednison musí športovec vysadiť až 10 dní pred súťažou.

tab
icon
  • img
  • img
  • img
  • img