Alexandra Megóová: Dopingová kontrola v „bubline“ bola aj pre nás novinkou

16.12.2020
Urobila desiatky dopingových odberov, zúčastnila sa významných podujatí, no dopingová kontrola v tzv. bubline bola aj pre ňu veľkou neznámou. Dopingová komisárka Alexandra Megóová strávila niekoľko dní so športovcami v karanténnom centre v Šamoríne.
Ako vyzerala dopingová kontrola v týchto neštandardných podmienkach?
Kontrola v samotnej bubline bola pre nás nová, keďže sme nemali k dispozícii asistentov dopingovej kontroly (tzv. šaperónov). Mali sme urobiť 22 odberov pre plavcov a 5 oberov pre kanoistov, takže sme spravili šaperónov z trénerov a musím povedať, že lepších som zatiaľ nemala. Zvládli to excelentne, športovci boli pripravení a informovaní o všetkom.  V Šamoríne sme športovcom na prednáške navyše predstavili koncepciu „paperless“, ktorá súvisí s administráciou dopingovej kontroly na tabletoch.   
Sú podmienky pre športovcov na prípravu v takýchto karanténnych podmienkach totožné s prípravou v bežných podmienkach? 
Určite sú. Príprava v bubline bola odlišná z toho hľadiska, že športovci boli odlúčení od rodín a ich domovom bol hotelový komplex. To je možno pre mladších športovcov náročnejšie.
Mohli športovci počas prípravy karanténne centrum kedykoľvek opustiť? 
Bublinu mohli opustiť kedykoľvek. Ak by sa však chceli po niekoľkých dňoch alebo aj v ten deň vrátiť, museli opätovne absolvovať testy na covid-19 priamo v areáli x-bionic. Následne museli ísť na 24 hodín do karantény, až kým im neprišiel negatívny výsledok.
Sama ste museli prejsť testovaním pre vstupom do tréningového centra. Ako často dochádzalo k pretestovaniu?  
Testovaním som si prešla už niekoľkokrát, takže som už viac-menej zvyknutá. Testuje sa hneď pri vstupe do bubliny. Tým pádom všetci, čo boli vnútri, boli negatívni. Ďalšie testovanie počas pobytu teda nie je nutné, pretože s nikým mimo bubliny do styku neprichádzate. Dokonca aj personál komplexu sa nachádzal v bubline. Striedali sa po niekoľkých dňoch, takže nebolo potrebné neustále testovanie.
Kto okrem samotných športovcov mohol byť v bubline?
Športovci mali so sebou tímy, ktoré pozostávali z trénerov, fyzioterapeutov, kondičných trénerov. Jedna znevýhodnená športovkyňa mala so sebou aj maminu, ktorá jej pomáha.
V rámci svojho pobytu v karanténnom centre ste pripravili pre športovcov rôzne prednášky. Akým témam ste sa venovali?
Posledný novembrový deň sme mali pripravenú prednášku pre plaveckú federáciu, kde sme ich oboznámili s novinkami v novom kódexe Svetovej antidopingovej agentúry, ktorý vstupuje do platnosti od januára 2021. Hovorili sme aj o pláne distribúcie testov či o tom, ako sa vyberajú športovci do národného a základného registra pre testovanie. Nechýbala ani téma výživových doplnkov, na ktorú sa online pripojil aj kolega Tomáš Pagáč. Okrem toho sme im demonštrovali priebeh dopingovej kontroly. V decembri absolvovali prednášku aj naši kanoisti.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img