Ovplyvňuje koronavírus dopingové kontroly

30.03.2020
 
Presunuté olympijské a paralympijské hry, ale aj futbalové EURO. Zrušené šampionáty a všetky súťaže. Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila aj svet športu. Ako v tejto situácii vyzerá práca dopingových komisárov prezradí riaditeľka SADA Žaneta Csáderová.


Sú vôbec dopingoví komisári momentálne v teréne?
Čo sa týka mimosúťažného testovania, pracujeme podľa plánu. Zatiaľ bolo obmedzené len mimosúťažné testovanie, ktoré je viazané na opatrenia Ústredného krízového štábu SR.  Športovci naďalej podliehajú všetkým ustanoveniam svetového antidopingového kódexu a musia ho dodržiavať. V súčasnej situácií však nad samotné testovanie radíme dodržiavanie bezpečnosti ochrany zdravia športovcov a dopingových komisárov. Svetová antidopingová agentúra vydala nariadenie, ktorým sa v tejto situácii musíme riadiť. 

Aké konkrétne opatrenia vám toto nariadenie určuje?
V prvom rade je potrebné sa uistiť, že dopingoví komisári sú zdraví, hoci túto podmienku musia spĺňať štandardne. Takisto majú k dispozícii ochranné rukavice a dezinfekčné prostriedky, s ohľadom na danú situáciu pridávame ochranné masky. Komisári sú zároveň informovaní o dodržiavaní maximálnych hygienických opatrení, medzi ktoré patrí aj dodržanie vhodnej vzdialenosti dva metre od športovca.
 
A čo samotní športovci?  
Od športovcov sa vyžaduje, aby si pred začiatkom odberu umyli ruky mydlom a vodou alebo dezinfekciou rúk. Keď je športovec pripravený poskytnúť vzorku, opláchne si ruky iba vodou a potom poskytne vzorku podľa požiadaviek medzinárodnej normy pre testovanie a vyšetrovanie. Po dodaní vzorky a uzavretí zbernej nádoby si opäť dôkladne umyje ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom na ruky, potom pokračuje v zapečatení vzorky.
 
Ovplyvňuje súčasná situácia počet vykonaných dopingových kontrol?
Ak berieme do úvahy obdobie od začiatku januára, ideme zatiaľ podľa plánu. Máme vykonaných takmer 35% kontrol z ročného plánu testovania. Zatiaľ je to veľmi krátky čas, aby to ovplyvnilo plán testovania. Samozrejme, ak by toto obmedzenie trvalo dlhšie, môže to mať negatívne dopady na zachovanie dôvery športovcov pre ochranu čistého športu. 

Musia sa aj počas tejto mimoriadnej situácie športovci registrovať do systému ADAMS?
Samozrejme. Všetky pravidlá, ktoré sa týkajú vyplňovania miesta pobytu športovcov zaradených v národnom registri pre testovanie, musia byť dodržané.

Nachádzame sa v ťažkom období, v ktoromnevieme predpokladať, ako sa bude situácia vyvíjať. Ako momentálne funguje samotná agentúra? 
 Aj antidopingová agentúra funguje v krízovom režime, ale sme tu stále pre športovcov. Snažíme sa viac zamerať na prevenciu vo forme vzdelávania v boji proti dopingu. V tomto období sa posilňujeme e-learningové vzdelávanie pre športovcov a trénerov. Pevne verím, že ak sa všetci budeme správať disciplinovane, podarí sa nám krízu prekonať v čo najkratšom čase. Plne podporujeme vyjadrenia zástupcov WADA, aj pre nás je prioritou verejné zdravie a bezpečnosť.
 
 
Ako tráviť čas v karanténe? Začnite sa vzdelávať!
Využite čas doma zmysluplne:
  • Naučte sa ako funguje antidopingový systém
  • Zistite aké sú práva športovca a jeho tímu
  • Na záver si urobte online test
SPUSTIŤ ONLINE TEST
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img